Lepsze wykorzystanie możliwości serwerów oraz ich integracja, a poza tym: szybsze dostarczenie usług dla biznesu – to tylko niektóre korzyści, jakie może osiągnąć firma po wdrożeniu wirtualizacji serwerów.

Wirtualizacja serwerów to jedno z rozwiązań pozwalających na ograniczenie nakładów (zarówno czasowych, jak i finansowych) ponoszonych na informatykę, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakresie posiadanych serwerów, a co za tym idzie: wyższy poziom świadczonych usług.

Szybciej i pewniej: wirtualizacja

Czym jest wirtualizacja serwerów? Najprościej rzecz ujmując jest to technologia, dzięki której aplikacje albo systemy uruchomione są na jednym serwerze i – co warto podkreślić – każde środowisko może działać w oparciu o inny system operacyjny. W obrębie serwera powstają więc mniejsze obszary wirtualne, które funkcjonują niezależnie od innych. Pozwala to na całkowite wykorzystanie zasobów serwera i jego mocy obliczeniowej, a w konsekwencji do szybszego funkcjonowania całego mechanizmu. To przekłada się zaś zarówno na optymalizację pracy wewnątrz firmy, jak i proces obsługi klientów. Zalety wynikające z wirtualizacji widać niemal gołym okiem. Nie ma chyba firmy działającej na rynku, której nie zależałoby na ograniczeniu ponoszonych kosztów. Coraz większy odsetek przedsiębiorców zauważa przy tym, że mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowe sprzęty komputerowe, energię, czy po prostu przestrzeń, którą zajmie serwerownia jest w dłuższej perspektywie czasowej po prostu bardziej opłacalne. Oznacza to, że czas postawić na jakość, a zakup jednego, bardziej wydajnego serwera okazuje się po jakimś czasie znacznie lepszą inwestycją aniżeli kupowanie kilku słabszych i mniej wydajnych egzemplarzy.  Choćby dlatego, że aby być na bieżąco i nadal świadczyć wysokiej jakości usługi trzeba mieć nowoczesny i bezawaryjny sprzęt… a żeby tak było należy go wymieniać co kilka lat.

Wirtualizacja serwerów – nie tylko dla gigantów

Wirtualizacja serwerów staje się coraz bardziej powszechna, co wpływa również na jej cenę. Częstym mitem jest twierdzenie, że wirtualizacja serwerów jest bardzo droga i że znajduje się poza zasięgiem finansowym wielu firm. O ile na początku rozwiązanie to było drogie i dostępne dla największych graczy na rynku, o tyle teraz mogą sobie na nie pozwolić również firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Każdorazowo zakup jest poprzedzony rzetelnym wywiadem i analizą potrzeb danego klienta, aby proponowany pakiet serwerowy mógł zostać dopasowany indywidualnie.

wirtualizacja serwerów IntgraKom

Wirtualizacja serwerów: zalety

Oprócz połączenia serwerów, wirtualizacja potrafi zapewnić wysoką dostępność aplikacji (high availabilty), dzięki czemu przedsiębiorstwo może funkcjonować sprawnie nawet podczas awarii serwera fizycznego. Programy pracują wtedy po prostu na innym serwerze, co ma wpływ także na bezpieczeństwo firmowych danych – gdyby doszło do jakiejkolwiek awarii łatwiej i szybciej można je odzyskać.

  • Dodatkową zaletą pracy przy wirtualizacji serwerów jest możliwość uzyskania wysokiej dostępności dzięki klastrom wirtualizacyjnym, wewnątrz których maszyna wirtualna może być przenoszona między serwerami fizycznymi bez przerw w pracy. Innymi słowy, wirtualizacja serwerów polepsza stabilność i dostępność systemów.
  • Kolejną zaletą wirtualizacji serwerów jest to, że poszczególne obszary są tworzone czy usuwane na bieżąco, zgodnie z aktualnymi wymaganiami firmy. Nie ma więc obaw, że niepotrzebna aplikacja zajmuje cenne miejsce lub jej wdrożenie trwa zbyt długo.

Wirtualizacja serwerów, której należy spróbować

Nie ulega wątpliwości, najlepszym sposobem przekonania danej firmy do wirtualizacji jest wdrożenie pilotażowe i testy przeprowadzane na realnie używanych aplikacjach. Jeśli firma lub przedsiębiorstwo (wszak wirtualizacja serwerów sprawdzi się nawet podczas pracy produkcyjnej) sygnalizuje wątpliwości odnośnie przydatności tej technologii, może skorzystać z usług konsultingowych oraz specjalnego wsparcia technicznego, świadczonego przez dostawców i ich partnerów.

Rozwiązania wirtualizacji