Rozwiązania dla pracy zdalnej – VDI – wirtualizacje desktopów

Choć rozwiązania zapewniające wirtualizację desktopów nie są niczym nowym, to z powodu pandemii zapotrzebowanie działów IT na dostarczanie skalowalnych, bezpiecznych i elastycznych rozwiązań dla użytkowników drastycznie wzrosło. Wiele firm zmierzyło się z wyzwaniem, jakim jest bezpieczeństwo i ochrona danych. Pojawiło się wiele pytań – jak zapewnić pracownikom sprzęt oraz dostęp do firmowych aplikacji i ustawień? Jak zarządzać ich pracą? Jak kontrolować bezpieczeństwo sprzętu i danych po godzinach pracy? Praca zdalna nie jest już tymczasowym wymogiem, stała się długoterminową strategią. W rezultacie wiele firm jest obecnie w trakcie opracowywania solidnych strategii mających na celu stworzenie najlepszych możliwych scenariuszy pracy zdalnej i wyposażenie pracowników w narzędzia, które minimalizują zakłócenia w przebiegu pracy i optymalizują ich zdolność do pracy z maksymalnym potencjałem. Strategie wirtualizacji desktopów są idealnym rozwiązaniem do osiągnięcia tego celu.

Sprawdź, jak wirtualizacja desktopów może wzmocnić pozycję Twojej firmy i zmniejszyć wydatki kapitałowe, jednocześnie usprawniając pracę zdalną.

VDI – co to jest?

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) to technologia, która udostępnia użytkownikowi system operacyjny, jednocześnie przechowując dane na serwerze, a nie na urządzeniu. To, co jest wysyłane przez sieć, nie jest, powiedzmy, arkuszem kalkulacyjnym programu Excel, ale obrazem arkusza kalkulacyjnego programu Excel na pulpicie takim, który można zaszyfrować. Można pomyśleć o tym, jak o transmisji na żywo ze zdalnie sterowanego komputera. Aby zrozumieć, co to jest VDI, można porównać ją również z usługami streamingowymi, takimi jak chociażby Netflix. Treść, która nas interesuje nie jest odtwarzana bezpośrednio z naszego urządzenia, tylko z sieci. Podobnie jest z VDI, dzięki któremu dostajemy pulpit systemu operacyjnego, który nie jest fizycznie zainstalowany na naszym urządzeniu.   

Rozwiązania dla pracy zdalnej – VDI – wirtualizacje desktopów

Dzięki rozwiązaniom dla pracy zdalnej – notebookom i innym urządzeniom mobilnym skojarzonym przez prywatne połączenia (VPN) w sieci internet do środowiska VDI (infrastruktury wirtualnych desktopów) – każdy pracownik może pracować w domu lub innym miejscu bez potrzeby przychodzenia do biura.

Przy pomocy środowiska VDI (infrastruktury wirtualnych desktopów) stało się to teraz możliwe. Wirtualny desktop zachowuje się i wygląda dokładnie tak samo, jak na co dzień w pracy, jedyną różnicą jest to, że wszystko działa na serwerze firmowym.

VDI oferuje skalowalność, optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo oraz łatwe zarządzanie. Większość wymienionych zalet pomaga przedsiębiorcom w redukcji kosztów i rozwijaniu biznesu, ale największą zaletą dla użytkowników jest możliwość pracy zdalnej.

Oferujemy sprzęt i oprogramowanie dla rozwiązań pracy zdalnej opartej o Virtual Desktop Infrastructure (VDI) wiodących producentów na świecie.

Największe zalety pracy zdalnej z infrastruktur wirtualnych desktopów VDI to:

 • Centralne zarządzanie: wszystkie dane przechowywane są na serwerach w bezpiecznej serwerowni. Centralna administracja pozwala na implementację systemów i procedur bezpieczeństwa, takich jak systemy IDPS, oprogramowanie antywirusowe, filtrowanie ruchu, wielostopniowa autentykacja, centralny backup.
 • Bezpieczeństwo danych: żadne dane firmy nie są przechowywane na urządzeniach końcowych, ale w serwerowni. Firma w dowolnym momencie może zablokować dostęp do nich. 
 • Jednolite, zintegrowane środowisko: wirtualizacja desktopów zapewnia użytkownikom takie same uprawnienia, jednakowe ustawienia systemu operacyjnego, dostęp do tych samych programów, aplikacji i narzędzi.
 • Wysoka konfigurowalność: rozwiązania VDI dają firmie możliwość decydowania, które aplikacje powinny być zainstalowane na urządzeniach końcowych. Jeśli pracownicy potrzebują dostępu do oprogramowania kadrowego opartego na SaaS, firma może zezwolić na dostęp przez przeglądarkę, aby otworzyć punkty końcowe na resztę świata.
 • Rozszerzenie starszych inwestycji: wirtualizacja desktopów jest również realną opcją, gdy firma potrzebuje działać na oprogramowaniu poza jego oficjalnym okresem użytkowania.
 • Dowolność urządzeń klienckich: rozwiązanie VDI umożliwia dostęp do wirtualnego pulpitu za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak laptopy, smartfony lub tablety, jak również z dowolnego komputera stacjonarnego niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego i platformy. Firma wykorzystująca VDI nie musi zatem podejmować strategicznych decyzji dotyczących wyboru urządzeń dla pracowników oraz zabezpieczeniu ich.

Wirtualizacja desktopów a wymagania sprzętowe

Ponieważ technologia VDI zwirtualizowała zasoby sprzętowe obsługujące systemy operacyjne i aplikacje, rzeczywiste maszyny obsługujące wirtualne pulpity mogą być dowolnego typu, np. komputery stacjonarne lub laptopy, tablety, a nawet telefony komórkowe. Co jednak najistotniejsze, nie muszą one nawet spełniać minimalnych wymagań dotyczących uruchamiania systemu operacyjnego i aplikacji. Oszczędności wynikające z tej możliwości są jednym z najważniejszych korzyści przemawiających za wyborem VDI.

Trwałe i nietrwałe wdrożenia VDI

Występują kategorie wdrożeń VDI określane jako „trwałe” i „nietrwałe”. Trwałe wdrożenia VDI odnoszą się do konfiguracji VDI, które przechowują ustawienia i pliki użytkownika końcowego zawsze, gdy użytkownik wyloguje się lub wyłączy komputer. Nietrwałe VDI blokuje wirtualne desktopy, co skutkuje tym, że ewentualne zmiany dokonane przez użytkownika końcowego są odrzucane na koniec każdej sesji. Zapisane pliki zostają uporządkowane, ustawienia konfiguracyjne resetowane do ustawień wyjściowych, a wszelkie przypadkowe zmiany, np. pobranie złośliwego oprogramowania, są usuwane. Nietrwałe VDI można wykorzystać w warunkach, w których komputery i urządzenia końcowe są publicznie dostępne i nie ma konieczności przechowywania profili użytkowników pomiędzy logowaniami.

Dla kogo infrastruktura pulpitu wirtualnego będzie idealnym rozwiązaniem?

VDI może być przydatne w każdej branży, w której pracownicy wykonują pracę w systemie zdalnym, posiadają wrażliwe dane i chcą ograniczyć ryzyko utraty kontroli nad nimi. Dzięki wirtualizacji desktopów mamy dostęp do danych z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i czasie. Jeżeli zepsuje się laptop, na którym pracujemy, nie musimy martwić się odzyskiwaniem i migracją danych na nowe urządzenie. Nie będzie też konieczne spotkanie z administratorem, który przeprowadziłby taką operację. W przypadku wirtualizacji desktopów (VDI) zarówno użytkownik, jak i administrator mają bezpieczny dostęp do danych. Wystarczy zatem uruchomić dowolne inne urządzenie z dostępem do sieci. 

Wirtualizacja desktopów sprawdzi się w systemie opieki zdrowotnej, gdzie bezpieczeństwo i prywatność są najważniejsze. Przepisy RODO narzucają surowe zasady dotyczące danych pacjentów. Dzięki VDI pracownicy medyczni ograniczają się tylko do przeglądania danych własnych pacjentów, na podstawie profili bezpieczeństwa przypisanych do ich wirtualnych pulpitów. Ten dostęp jest jednolity na wszystkich ich urządzeniach.

VDI jest świetnym rozwiązaniem również dla środowisk szkolnych. Placówki oświatowe będą mogły optymalizować koszty zakupu sprzętu i zużycia prądu. 

Wirtualizacja desktopów jest nieoceniona w przypadku pracy zdalnej, w której potrzeba dostępu do aplikacji niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Dzięki VDI pracownicy muszą tylko uruchomić wirtualne pulpity i mogą korzystać ze swoich narzędzi, gdziekolwiek się znajdują, niezależnie od urządzenia, z którego korzystają.

Wirtualizacja desktopów znajduje zastosowanie także w firmach pracujących w systemie zmianowym, np. call center. W takim środowisku współdzielone pulpity są często regułą. Dzięki VDI pracownicy muszą tylko zalogować się do pustej stacji roboczej, wywołać przypisany im pulpit i wylogować się po zakończeniu zmiany. Zwolnione stanowisko pracy jest wtedy gotowe do użytku dla następnej zmiany.

Warto wskazać również korzyści VDI w pracy firm inżynieryjnych i projektowych, w których często wykorzystywane są aplikacje z dużą ilością grafiki. Wcześniej do tego typu prac potrzebne były drogie sprzęty. Dzięki VDI możliwe jest wykonywanie tego rodzaju prac przy użyciu wirtualnych pulpitów. VDI to rozwiązanie dla nowoczesnych, cyfrowych miejsc pracy.

>Korzyści wynikające z wyboru VDI

 • Zarządzanie IT w prosty sposób: wszystko znajduje się w jednej, centralnej lokalizacji.
 • Kontrola nad bezpieczeństwem: posiadanie wirtualnych komputerów stacjonarnych jest znacznie bezpieczniejsze niż umożliwienie pracownikom zarządzania komputerami stacjonarnymi z oprogramowaniem. Dzięki VDI mamy gwarancję centralnej ochrony, kontroli i śledzenia danych. 
 • Elastyczność: wirtualizacja desktopów zapewnia swobodę i dostęp do zasobów przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca. Z VDI można pracować na danych firmy korzystając z wybranego urządzenia bez obaw o bezpieczeństwo. 
 • Wsparcie pracowników zdalnych: wybierając VDI nie trzeba martwić się systemami do rozwiązywania problemów. Scentralizowany system dostarczy pracownikom aktualizacje i naprawi błędy. W przypadku problemów z urządzeniami klienckimi wpływ na produktywność użytkowników jest minimalny, ponieważ użytkownicy zawsze mogą skorzystać z innego urządzenia o minimalnych wymaganiach systemowych. Nie muszą czekać na rozwiązanie problemu z własnym urządzeniem, mogą wznowić pracę od razu.

VDI zmniejsza również ryzyko związane z utratą danych w przypadku zgubienia, kradzieży lub awarii dysku twardego. Całe podstawowe oprogramowanie, aplikacje i pliki są przechowywane na zdalnych serwerach, dzięki czemu tworzenie kopii zapasowych i przywracanie ich jest prostym procesem.

 • Obniżenie kosztów: wirtualizacja desktopów obniża koszty administracyjne i koszty wsparcia. Użytkownicy potrzebują tylko dostępu do systemu operacyjnego i obrazów aplikacji na centralnym serwerze VDI. Uwalnia to personel IT od instalowania systemu operacyjnego i aplikacji na poszczególnych komputerach. Unika się czasochłonnych migracji danych. VDI zmniejsza koszty zakupu i modernizacji sprzętu. Nie ma potrzeby regularnego kupowania nowego lub aktualizowania istniejącego sprzętu. 
 • Możliwości na przyszłość: wirtualny op jest rozwiązaniem przyszłościowym, które podąża za zmianami. VDI jest kompatybilne z rozwiązaniami nowymi, takimi, które dopiero wchodzą na rynek, ale równie doskonale współpracuje ze starszymi aplikacjami.
Notebooki LenovoVMware
Horizon
Microsoft
Remote Desktop
Services
Red Hat
Virtualization