Infrastruktura Software-Ddefined – Lenovo ThinkAgile

Od najprostszych hiperkonwergentnych komponentów programowo definiowanego centrum danych po bardziej złożone rozwiązania chmurowe — Lenovo oferuje różne podejścia dostosowane do Twoich potrzeb.
Seria produktów Lenovo ThinkAgile została zaprojektowana z myślą o uproszczeniu doświadczenia użytkownika, infrastruktura definiowana programowo (Software-Defined) ułatwia dostosowanie się do zmieniających się potrzeb informatycznych a jednocześnie ogranicza złożoność i zmniejsza koszty generowane przez silosy w tradycyjnym IT. Wstępnie zintegrowane, fabrycznie złożone i przetestowane rozwiązania przyspieszają wdrażanie aplikacji i pozwalają w krótszym czasie rozszerzyć możliwości centrum danych. Wszystkimi rozwiązaniami ThinkAgile można łatwo zarządzać dzięki pełnej integracji Lenovo XClarity z oprogramowaniem do zarządzania dostawcy oryginalnego oprogramowania, co zapewnia łatwe i bezproblemowe wykonywanie codziennych zadań.

ThinkAgile Advantage zapewnia najwyższej klasy doświadczenia w zakresie kompleksowych usług wsparcia dla centrum danych, co pozwala klientom w pełni korzystać z hiperkonwergentnych produktów i rozwiązań Lenovo ThinkAgile.

Otrzymujecie jeden zdalny punkt wsparcia technicznego, zapewniający bezpośredni dostęp do techników poziomu 2, wykwalifikowanych w zakresie sprzętu, oprogramowania i zaawansowanego rozwiązywania problemów, gotowych do pomocy w utrzymaniu płynnego działania centrum danych przez całą dobę.

Usługi wsparcia ThinkAgile Advantage obejmują również przez okres 3-5 lat wdrażanie sprzętu i oprogramowania przez wykwalifikowanych specjalistów Lenovo oraz naprawę sprzętu na miejscu.

Lenovo ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack

Lenovo ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack Hub to wstępnie zintegrowane, łatwe do wdrożenia rozwiązanie typu rack dla chmury hybrydowej, które znacznie skraca czas wdrożenia i całkowity koszt posiadania (TCO). Rozwiązanie opiera się na wiodącej w branży infrastrukturze centrum danych Lenovo i Microsoft Azure Stack Hub, rozszerzeniu usług Microsoft Azure dla środowisk lokalnych.

Sugerowane obciążenia robocze dla ThinkAgile SX dla Microsoft Azure Stack Hub obejmują infrastrukturę wirtualnych desktopów (VDI), aplikacje back-office, konsolidację serwerów, aplikacje korporacyjne, bazy danych, środowiska testowe i programistyczne oraz wdrożenia chmurowe. Począwszy od zaledwie czterech węzłów, co pozwala utrzymać koszty zakupu na niskim poziomie, rozwiązanie w miarę wzrostu potrzeb oferuje skalowalność poprzez model „pay as you grow”.

ThinkAgile SXM dla Microsoft Azure Stack Hub jest w pełni zintegrowane w obudowie rack (opcjonalnie umieszczane w obudowie dostarczonej przez klienta), przetestowane, skonfigurowane i gotowe do podłączenia i uruchomienia; jest zaprojektowane do łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą, aby przyspieszyć czas wdrażania i zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozszerzania technologii Microsoft Azure na środowiska lokalne.

Infrastruktura hiperkonwergentna

Rozwiązania hiperkonwergentne Lenovo wykorzystują technologię wirtualizacji oraz pamięć masową definiowaną programowo do natywnej integracji podstawowej pamięci masowej, mocy obliczeniowej oraz funkcji sieciowych – w ten sposób powstaje jednorodna pula zasobów, która jest wdrażana jako skalowalny horyzontalnie klaster.

Dostępne modele hiperkonwergentnych rozwiązań Lenovo ThinkAgile

 • ThinkAgile SXM4400
 • ThinkAgile SXM6400

Lenovo ThinkAgile seria MX

Azure Stack HCI to system operacyjny hosta HCI firmy Microsoft, dostarczany jako usługa platformy Azure, zapewniający najnowsze i aktualne aktualizacje zabezpieczeń, wydajności i funkcji. Azure Stack HCI jest zbudowany na fundamencie programu Microsoft Windows Server Software Defined i zapewnia ścieżkę certyfikacji dla rozwiązań Storage Spaces Direct. Seria Lenovo ThinkAgile MX, urządzenia i certyfikowane węzły, z najnowszą technologią Intela – platformą Intel Whitley z procesorami Xeon Scalable 3. generacji, łączy technologię Storage Spaces Direct zawartą w tym nowym systemie operacyjnym z wiodącymi w branży serwerami Lenovo, aby zapewnić bloki konstrukcyjne HCI, które budują Twoje rozwiązania infrastrukturalne. Urządzenia Lenovo ThinkAgile MX są mapowane do węzłów zintegrowanych systemów Microsoft Azure Stack HCI, a certyfikowane węzły ThinkAgile MX są mapowane do sprawdzonych węzłów Microsoft Azure Stack HCI.

Lenovo ThinkAgile MX

Seria ThinkAgile MX jest zbudowana z certyfikowanych komponentów sprzętowych, które można łatwo zamawiać w postaci appliances, i zawiera funkcje wdrażania/aktualizacji wbudowane w Windows Admin Center. Takie korzyści umożliwiają firmom szybkie i łatwe wdrażanie rozwiązań.
Modele ThinkAgile MX Appliance zawierają tylko wstępnie załadowany system operacyjny Azure Stack HCI i wymagają aktywacji przez dostawcę usług chmurowych (CSP – Cloud Service Provider), takiego jak Lenovo Cloud Marketplace, z opcją zakupu licencji Windows Server 2019 Datacenter, jeśli potrzebna jest nieograniczona liczba maszyn wirtualnych dla gości, podczas gdy węzeł ThinkAgile MX Certified może opcjonalnie mieć preinstalowany system Windows Server 2019 Datacenter.
Seria ThinkAgile MX zawiera również model MX102x do obsługi obciążeń brzegowych (edge) i obejmuje:

 • W pełni sprawdzony i zintegrowany sprzęt oraz firmware.
 • ThinkAgile Advantage i pojedynczy punkt wsparcia.
 • Usługi wsparcia dla przedsiębiorstw.
 • Opcjonalne usługi wdrażania.

Seria Lenovo ThinkAgile MX jest dostępna z procesorami Intel zarówno z platformy Purley z procesorami 2. generacji Cascade Lake Intel Xeon Scalable, jak i z najnowszej platformy Whitley z modelami procesorów 3. generacji Ice Lake Intel Xeon Scalable.

Dostępne modele Lenovo ThinkAgile serii MX

 • ThinkAgile MX352x-F i MX352x-F (x=0 dla appliance, x=1 dla certyfikowanego węzła, F=All Flash, H= hybryda)
 • ThinkAgile MX102x (x=0 dla appliance, x=1 dla certyfikowanego węzła)

Lenovo ThinkAgile seria HX

Seria Lenovo ThinkAgile HX, najlepszy w swojej klasie system hiperkonwergentny z wiodącym w branży oprogramowaniem firmy Nutanix zainstalowanym fabrycznie na platformach Lenovo z procesorami Intel i AMD, znacznie upraszcza zarządzanie centrum danych, odciążając personel IT i przyspieszając wdrażanie rozwiązań.
To hiperkonwergentne rozwiązanie w pełni integruje serwery Lenovo z oprogramowaniem Nutanix w celu zapewnienia:

 • mobilności aplikacjom,
 • rozproszonej architektury dla pamięci masowej oraz hiperwizora (wszystkie elementy Nutanix Acropolis),
 • oprogramowania do zarządzania systemem (Nutanix Prism do zarządzania klastrem i maszynami wirtualnymi oraz Lenovo XClarity do zarządzania zasobami sprzętowymi).
Lenovo ThinkAgile HX

Seria ThinkAgile HX została zaprojektowana, skonstruowana, dostosowana i przetestowana pod kątem szerokiej gamy rozwiązań biznesowych, co daje swobodę uruchamiania dowolnego obciążenia, w dowolnej skali, przez cały czas, oraz pozwala na konsolidację mocy obliczeniowej, pamięci masowej i wirtualizacji w pulę zasobów, którą można łatwo zarządzać w klastrach skalowalnych za pośrednictwem jednego interfejsu. Seria HX jest dostarczana przez Lenovo jako w pełni zintegrowany system (appliances) i jako zatwierdzone bloki konstrukcyjne (certyfikowane węzły), teraz również z możliwością konfiguracji z najnowszą platformą technologiczną Whitley firmy Intel z procesorami 3. generacji Xeon Scalable, oraz zapewnia wyjątkową niezawodność, bezpieczeństwo, skalowalność i uproszczone zarządzanie.
Dzięki temu można wdrażać aplikacje szybciej, bezproblemowo, jednocześnie znacznie redukując całkowity koszt posiadania. Lenovo firmom z wdrożeniami SAP zapewnia również uzyskanie większej wydajności i oszczędności w zakresie kosztów klastrów hiperkonwergentnych. Dzięki przeniesieniu obciążeń HANA ze złożonych, trójwarstwowych starszych architektur do klastrów hiperkonwergentnych, klienci mogą skorzystać ze wszystkich zalet infrastruktury hiperkonwergentnej. Klienci korzystający z architektur hiperkonwergentnych, którzy potrzebują analiz w czasie rzeczywistym do podejmowania decyzji biznesowych, mają również możliwość wykorzystywania posiadanych zasobów IT do wdrażania systemów SAP HANA.

Seria Lenovo ThinkAgile HX z procesorami Intel jest dostępna zarówno na platformie Purley z procesorami 2. generacji Cascade Lake Intel Xeon Scalable, jak i najnowszej platformie Whitley z procesorami 3. generacji Ice Lake Intel Xeon Scalable.

Dostępne modele Lenovo ThinkAgile serii HX

 • Seria ThinkAgile HX1000 (INTEL): HX1021 (tylko certyfikowany węzeł); HX132x (x=0 dla appliance, x=1 dla certyfikowanego węzła).
 • Seria ThinkAgile HX2000 (INTEL): HX2320 (x=0 dla appliance, x=1 dla certyfikowanego węzła).
 • Seria ThinkAgile HX3000 (INTEL): HX332x (+ SAP HANA) (x=0 dla appliance, X=1 dla certyfikowanego węzła); HX352x-G (x=0 dla appliance, X=1 dla certyfikowanego węzła); HX372x (x=0 dla appliance, X=1 dla certyfikowanego węzła.
 • Seria ThinkAgile HX3000 (AMD): HX337x (x=5 dla appliance, x=6 dla certyfikowanego węzła).
 • Seria ThinkAgile HX5000 (INTEL): HX552x (x=0 dla appliance, X=1 dla certyfikowanego węzła).
 • Seria ThinkAgile HX7000 (INTEL): HX752x (+ SAP HANA) (x=0 dla appliance, X=1 dla certyfikowanego węzła); HX782x (+SAP HANA) (x=0 dla appliance, X=1 dla certyfikowanego węzła).

Lenovo ThinkAgile seria VX

Seria Lenovo ThinkAgile VX pozwala sprostać wysokim wymaganiom konkurencyjności w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, wyróżnia się opłacalnością, prostotą i skalowalnością rozwiązania. Umożliwia skupienie się na osiąganiu pożądanych celów biznesowych, a nie na budowaniu infrastruktury.

W ramach serii ThinkAgile VX opartej na VMware vSAN, zaprojektowanej na platformach Lenovo z procesorami Intel i AMD, dostępnych jest kilka modeli, urządzeń (appliances) i certyfikowanych węzłów, wstępnie przetestowanych, zweryfikowanych i zoptymalizowanych. Zapewniają one maksymalnie uproszczony sposób uruchamiania online nowego środowiska hiperkonwergentnego VMware, zapewniając również łatwą integrację z istniejącym środowiskiem VMware.

Jak każde rozwiązanie Lenovo ThinkAgile, seria VX jest dostarczana ze skonfigurowanym sprzętem, zainstalowanym oprogramowaniem i opcją skorzystania z profesjonalnych usług Lenovo w celu zintegrowania go z własnym środowiskiem, dzięki czemu rozwiązanie to jest łatwe we wdrożeniu, skraca czas wdrażania i zmniejsza koszty. Teraz rozwiązania z serii VX można również skonfigurować z najnowszą platformą technologiczną Intel Whitley z procesorami 3. generacji Xeon Scalable. Seria VX zawiera zaawansowane funkcje zarządzania cyklem życia za pośrednictwem vSphere Lifecycle Manager (vLCM), które przyspieszają wdrażanie, upraszczają instalowanie poprawek i aktualizowanie oprogramowania oraz automatyzują zadania.

Seria ThinkAgile VX jest dostępna na szerokiej gamie platform i zapewnia elastyczność konfiguracji systemu wymaganą przy różnych zastosowaniach, oraz obsługuje konfiguracje All-Flash i hybrydowe.
Seria Lenovo ThinkAgile VX z procesorami Intel jest dostępna zarówno na platformie Purley z procesorami 2. generacji Cascade Lake Intel Xeon Scalable, jak i na najnowszej platformie Whitley z modelami procesorów 3. generacji Ice Lake Intel Xeon Scalable.

Dostępne modele Lenovo ThinkAgile serii VX

 • Seria ThinkAgile VX2000 (INTEL)
 • Seria ThinkAgile VX3000 (INTEL)
 • Seria ThinkAgile VX3000 (AMD)
 • Seria ThinkAgile VX5000 (INTEL)
 • Seria ThinkAgile VX5000 (AMD)
 • Seria ThinkAgile VX7000 2P (INTEL)
 • Seria ThinkAgile VX7000 2P (AMD)
 • Seria ThinkAgile VX7000 4P/8P (INTEL)