IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Altova

Altova DatabaseSpy to narzędzie, które łączy się z głównymi bazami danych. Pozwala na wykonywanie zapytań, projektowanie i porównywanie baz danych od Altova. Z pomocą DatabaseSpy można edytować ich zawartość i konwertować je, a dodatkowo łączyć się z relacyjnymi bazami danych, ułatwiając zapytania SQL.

logotyp Altova DatabaseSpy

Altova DatabaseSpy – najważniejsze cechy narzędzia

Żeby usystematyzować najważniejsze cechy Altova DatabaseSpy, przygotowaliśmy ich zestawienie.

Altova DatabaseSpy – edytor SQL i narzędzie do wysyłania zapytań

Edytor SQL DatabaseSpy to bardzo wszechstronne narzędzie, które zostało podzielone na okna: instrukcji i wyników z zakładkami lub stosami. Wszystkie polecenia SQL oznaczone są kolorami, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób można przeglądać i analizować każde z zapytań. Co więcej, edytor SQL DatabaseSpy ma wbudowany autouzupełnianie SQL, które można konfigurować wg własnych wytycznych. Oprogramowanie pozwala na przetwarzanie licznych zapytań SQL w różnych oknach w tym samym czasie.

zrzut ekranu widoku tabeli w oprogramowaniu Altova DatabaseSpy
Bazy danych, które obsługuje Altova DatabaseSpy to:

 • Firebird 2.5, 3
 • IBM DB2 dla iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4;
 • IBM DB2® 8, 9.1, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5;
 • Informix® 11,70, 12,10, 14,10;
 • MariaDB 10, 10,3, 10,4, 10,5;
 • Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019;
 • Microsoft® Azure SQL;
 • Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019;
 • MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8;
 • Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19;
 • PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12;
 • Progress OpenEdge 11,6;
 • SQLite 3.x;
 • Sybase® ASE 15, 16;
 • Teradata 16;

Altova DatabaseSPY – szablony SQL

Altova DatabaseSpy umożliwia obsługę zapytań SQL, które zawierają parametry potocznie nazywane szablonami SQL. Ich zaletą jest to, że pozwalają przekształcić pytanie na bardziej elastyczne. Dodatkowo producent umożliwił zapisywanie ich w specjalnym folderze projektów, co zdecydowanie przyspiesza kolejne procesy, automatycznie generując zapytanie na podstawie szablonu z wybranymi wartościami.

Altova DatabaseSpy – graficzny interfejs

Interfejs DatabaseSpy został zaprojektowany tak, by można było przeglądać i edytować struktury wszystkich baz danych. Pozwala on na analizę i edycję tabel czy monitorowanie relacji w bazach danych po to, żeby jak najlepiej dopasować narzędzie do swoich oczekiwań. Podczas pracy w DatabaseSpy można zauważyć, że wszystkie tabele zawierają przedziały, które można rozwinąć lub zwinąć, co ułatwia pracę – pozwala skupić się na analizie szczegółów czy skoncentrować się na relacjach między tabelami. Dodatkowo DatabaseSpy umożliwia tworzenie wykresów i wizualizacji wyników zapytań SQL, które można dostosować do raportów, np. analizy biznesowej.

zrzut ekranu widoku zestawień w oprogramowaniu Altova DatabaseSpy

Altova DatabaseSpy – skrypty DDL dla schematów baz danych

DatabaseSpy umożliwia tworzenie kompletnych skryptów DDL dla schematów baz danych. Są one niezbędne administratorowi w celu tworzenia tabel, wszystkich widoków, ograniczeń, funkcji czy indeksów itp. Tę funkcję uruchamia się za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy w dowolnym schemacie bazy danych w oknie przeglądarki internetowej. Warto pamiętać, że skrypty DDL są potrzebne do tworzenia kopii zapasowych bazy danych lub przenoszenie całej struktury na inny serwer.

Altova DatabaseSpy – edytor baz danych

DatabaseSpy umożliwia aktualizowanie lub usuwania istniejących rekordów baz danych. Edytor pozwala na takie zmiany w interaktywnym oknie podglądu. Prócz edycji danych istnieje również możliwość analizy wyników, które można skopiować, wydrukować, obliczyć czy posortować. DatabaseSpy umożliwia również przetwarzanie danych binarnych w łatwy sposób za pomocą kolumny zdefiniowanej jako właśnie taki typ. Dane binarne można pozyskać z pliku zewnętrznego lub zapisać je tam, pobierając z bazy danych. Obsługiwane pola danych binarnych obejmują BLOB, surowe, binarne, varbinary, obraz i inne.

zrzut ekranu widoku wykresów w oprogramowaniu Altova DatabaseSpy

Altova DatabaseSpy – funkcje do pracy z XML

DatabaseSpy zawiera funkcje do pracy z XML, które umożliwiają eksplorację i zarządzanie tym typem plików w bazach danych. Oprogramowanie posiada narzędzie, które pozwala na manipulację oraz analizę baz danych z informacji XML.

Altova DatabaseSpy to narzędzie, które wykorzystać można do pracy na wielu bazach danych niezależnie od wybranego serwera. Funkcjonalność tego oprogramowania ułatwia stawianie zapytań, zarządzanie bazami danych, ich analizę oraz wizualizację najważniejszych informacji. To bardzo dobre narzędzie, również biznesowe, dzięki któremu można oszczędzić czas, nie tracąc tym samym na jakości procesu, jakim jest praca z bazami danych.