Premier Elastic Partner Reseller
IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Elastic

Dzięki naszej intensywnej współpracy z Elastic NV oferujemy wiodące na rynku oprogramowanie do wyszukiwania i analizy informacji.

Elastic NV

Elastic NV to amerykańsko-holenderska firma założona w 2012 r. w Amsterdamie (wcześniej znana jako Elasticsearch), specjalizująca się w narzędziach do wyszukiwania. Oferuje rozwiązania do wyszukiwań korporacyjnych, monitorowania i zabezpieczania infrastruktury, które są zbudowane na pojedynczym, elastycznym stosie technologicznym Elastic Stack, który można wdrożyć w dowolnym miejscu. W ofercie Elastic znajdują się również rozwiązania do samodzielnego zarządzania oraz w modelu SaaS służące do wyszukiwania, rejestrowania, zabezpieczania, śledzenia i analiz.

Technologia Elasticsearch jest wykorzystywana w zastosowaniach, takich jak:

  • wyszukiwanie aplikacji,
  • wyszukiwanie witryn,
  • wyszukiwanie korporacyjne,
  • rejestrowanie,
  • monitorowanie infrastruktury,
  • zarządzanie wydajnością aplikacji,
  • analiza bezpieczeństwa (stosowany również do rozszerzania aplikacji SIEM – Security Information and Event Management)
  • oraz analityka biznesowa.

Elasticsearch jest używana m.in. przez eBay, Wikipedię, Ubera, Tindera i Netfliksa.

Elastic Search partner IntegraKom elasticsearch

Elastic Enterprise Search

Elastic Enterprise Search (Elasticsearch) to najlepsze narzędzie oparte na darmowym i otwartym stosie Elastic (ELK) służące do budowania bogatych funkcji wyszukiwania, umożliwiające również analizowanie gromadzonych przez przedsiębiorstwo danych. Zawiera zestaw wyspecjalizowanych narzędzi i rozszerzalne interfejsy API, które ułatwiają tworzenie funkcji wyszukiwania. Elastic Enterprise Search pozwala monitorować wydajność i dostosowywać trafność wyszukiwań w czasie rzeczywistym dzięki zaimplementowanym, solidnym funkcjom dostępu do danych, zarządzania, kontroli dostępu i skalowania.

Elastic Observability

Aby skutecznie monitorować i uzyskiwać pełny wgląd we własne systemy rozproszone, trzeba mieć wszystkie dane dotyczące tzw. obserwowalności (ang. observability) w jednym stosie, co pozwala na ujednoliconą analiza dzienników, metryk, APM i monitorowania czasu pracy. Umożliwia to platforma Elastic Observability, która centralizuje analizę dzienników, metryk i śledzenia w jednym miejscu. Ułatwia to monitorowanie kondycji i wydajności danego środowiska. Elastic Observability pozwala pozbyć się silosów, łącząc dane aplikacji, infrastruktury i użytkowników w zintegrowane rozwiązanie, zapewniające możliwość kompleksowej obserwacji danego środowiska oraz funkcje ostrzegania. Elastic Observability zwiększa produktywność programistów i przyspiesza analizę.

Elastic Search partner IntegraKom

Elastic Security

Elastic Security to najlepsza w swojej klasie platforma do zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia, m.in. dzięki oprogramowaniu SIEM i zabezpieczeniom punktów końcowych. W wersji chmurowej umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa szybkie powstrzymywanie zagrożeń w skali chmury. Elastic Security w wersji 7.16 zapewnia widoczność na całej powierzchni ataku, zabezpieczając punkty końcowe za pomocą warstwowej ochrony.

Elastic Stack

Elastic Stack to wiodące rozwiązanie klasy enterprise search, służące do katalogowania i analizy danych gromadzonych w przedsiębiorstwie. Dzięki dużej skalowalności i elastyczności konfiguracji pozwala na efektywne gromadzenie, przeszukiwanie i analizę dużych zbiorów danych (ang. big data).

Elastic Partner

Premier Elastic Partner Reseller