Grafana IntegraKom
IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem Grafana

Jako autoryzowany partner Grafana oferujemy oprogramowanie do analizy, monitorowania i wizualizacji baz danych. Mamy autoryzację na sprzedaż produktów Grafana Labs w Polsce, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Czechach i Słowacji.

Grafana Labs partner IntegraKom

Grafana Labs oferuje wieloplatformową aplikację internetową typu open source służącą do analityki i interaktywnej wizualizacji danych biznesowych. Oprogramowanie Grafana to zaawansowane narzędzie do monitoringu, które pozwala nie tylko wizualizować i analizować podstawowe dane biznesowe, ale jednocześnie zapewnia wydajny monitoring całej infrastruktury i funkcje powiadamiania o nietypowych zdarzeniach. Po podłączeniu do obsługiwanych źródeł danych udostępnia wykresy i alerty w internecie. Grafana pozwala również uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy i rosnących kosztów zamkniętych rozwiązań.

Grafana Enterprise Stack

Grafana w wersji Enterprise jest przeznaczona dla dużych organizacji, które potrzebują pełnego i szybkiego wsparcia we wdrażaniu tego narzędzia. Grafana Enterprise Stack zawiera funkcje, które zapewniają lepszą skalowalność, współpracę, operacje i zarządzanie w środowisku samozarządzającym. Zaawansowana wizualizacja i alerty Grafana są wzbogacone o dostęp do wtyczek do źródeł korporacyjnych danych i wbudowanych funkcji współpracy. Licencjonowana wersja Grafana Enterprise z dodatkowymi możliwościami jest dostępna także jako samodzielna instalacja lub konto w usłudze chmurowej Grafana Labs. Jest rozszerzalna za pomocą systemu wtyczek. Użytkownicy końcowi mogą tworzyć złożone pulpity monitorowania z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi typu Query Builder do budowania zapytań.

Grafana Labs partner IntegraKom

Grafana Cloud

Grafana Cloud jest chmurową wersją usługi Grafana Enterprise. Korzystając z wersji SaaS (Software-as -a Service) hostowanej w infrastrukturze klienta – nie trzeba instalować oprogramowania na własnym serwerze. Grafana Cloud to komponowalna platforma do monitorowania integrująca metryki, ślady i logi z Grafana. Zapewnia pełną widoczność i pozwala korzystać z najlepszego oprogramowania do śledzenia typu open source — w tym narzędzi, takich jak Prometheus, Loki i Tempo — bez ograniczeń związanych z instalacją, konserwacją i skalowaniem, dając wszechstronny wgląd w wydajność całego stosu.

Grafana Elasticsearch

Grafana Elasticsearch to połączenie dwóch narzędzi do wizualizacji, monitorowania i analizy danych w czasie rzeczywistym, dzięki któremu można łatwo i szybko reagować na występujące problemy.

Grafana Elasticsearch

Grafana Docker Compose

Grafana Docker Compose to narzędzie, które pozwala na łatwe i skalowalne wdrożenie aplikacji Grafana za pomocą kontenerów Dockera. Docker Compose jest narzędziem, które umożliwia łatwe zarządzanie wieloma kontenerami w jednym środowisku.

Grafana Prometheus

Grafana Prometheus to połączenie potężnych narzędzi do kompleksowego monitorowania, zbierania danych metryk i wizualizacji wyników. Integracja tych dwóch narzędzi pozwala na uzyskanie pełnej kontroli nad danymi metryk i ich prezentacją w czytelny i efektywny sposób.