IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Altova

Altova DiffDog to znakomite narzędzie do porównywania i przedstawiania różnic dla plików, folderów i baz danych. DiffDog zapewnia zaawansowane funkcje różnicowania i edycji XML oparte na Altova XMLSpy i integruje się z dowolnym systemem kontroli wersji obsługującym zewnętrzne aplikacje różnicujące.

Altova DiffDog

Altova DiffDog to unikalne narzędzie obsługujące XML, które umożliwia porównywanie i scalanie plików tekstowych lub plików kodu źródłowego, plików XML lub JSON oraz dokumentów Word. Dzięki temu narzędziu możemy porównywać i synchronizować katalogi, schemy czy zawartość baz danych.

Najważniejsze cechy Altova DiffDog:

  • Narzędzie porównywania / scalania
  • Rozróżnianie plików
  • Rozróżnianie folderów
  • Tryby 2- i 3-etapowego porównywania plików
  • Porównywanie zawartości bazy danych i schemy
  • Porównywanie CSV-CSV i CSV z zawartością bazy danych
  • Generowanie raportów porównawczych
  • Kod XSLT dla różnic w schemacie XML
  • Możliwość zapisania ustawień w celu ponownego wykorzystania
  • DiffDog Server do automatyzacji generowania raportów porównawczych

Altova DiffDog jako narzędzie do porównywania plików

Altova DiffDog daje użytkownikom spore możliwości, które pozwalają porównywać i scalać pliki tekstowe dowolnego typu, z obsługą Unicode, ASCII, MBCS oraz plików innych formatów.

Ponadto, DiffDog umożliwia dwukierunkowe scalanie, a także bezpośrednią edycję obu porównywanych plików. Altova DiffDog automatycznie tworzy kopię zapasową każdego pliku, pozwalając na ponowne załadowanie oryginalnego pliku z serwera lub dysku w dowolnym momencie, nawet jeśli zajdzie potrzeba rozpoczęcia pracy od nowa.

DiffDog obsługuje także opcję nieograniczonego cofania wykonanych operacji, co sprawia, że możemy cofnąć się do dowolnego punktu w procesie edycji i scalania.

Altova DiffDog jako narzędzie porównywania / scalania / edycji XML

Funkcje różnicowania i edycji XML w DiffDog czerpią ze spuścizny marki Altova  jako twórcy XMLSpy, jednego z najlepszych i najlepiej sprzedających się edytorów XML. Dzięki funkcjom (odpowiednie formuły, sprawdzanie poprawności i uzupełnianie kodu itp.) Altova DiffDog jest niezbędnym narzędziem do różnicowania dla programistów internetowych i programistów pracujących z XML.

DiffDog oferuje dwie opcje wyświetlania plików XML: zaawansowany widok tekstu i ulepszony widok siatki. Zaawansowany widok tekstu zawiera pomoce wizualne i nawigacyjne, takie jak numery wierszy, zakładki i marginesy. Rozszerzony widok siatki wyświetla natomiast hierarchiczną strukturę dokumentu XML. Poszczególne składowe można łatwo rozwinąć lub zwinąć, aby zwizualizować strukturę drzewa dokumentu.

Altova DiffDog jako narzędzie porównywania folderów i synchronizacji katalogów

Narzędzie porównywania / scalania to solidne, łatwe w użyciu narzędzie do porównywania i łączenia katalogów na stacji roboczej, sieci lokalnej, a nawet folderów na lokalnych i zdalnych serwerach FTP i HTTP (na podstawie uprawnień użytkownika).

Altova DiffDog jako narzędzie porównywania / scalania schematu bazy danych

Altova DiffDog umożliwia porównywanie struktur baz danych oraz wizualne identyfikowanie i scalanie różnic. Dzięki niemu możemy porównać bazy danych tego samego typu lub schemy różnych typów baz danych. Co więcej, możemy porównać pojedyncze tabele, grupy tabel lub całe schemy w ramach bazy danych.

Narzędzie porównywania / scalania schematu bazy danych DiffDog

Możemy scalić różnice poprzez kliknięcie lewego lub prawego przycisku scalania na pasku narzędzi. Menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy oferuje bardziej wszechstronne opcje scalania, w tym możliwość natychmiastowego otwarcia porównywanej zawartości bazy danych dla wybranych tabel.

Niezależnie od wybranej opcji scalania, DiffDog zawsze tworzy skrypt zmiany SQL dla docelowej bazy danych. Mamy kilka opcji: możemy zapisać skrypt zmiany SQL do pliku, wysłać go do okna Edytora SQL w DatabaseSpy, wykonać skrypt zmiany SQL bezpośrednio z DiffDog lub anulować żądanie scalenia i zrezygnować ze skryptu.

Altova DiffDog jako narzędzie różnicujące OOXML

Altova DiffDog zawiera ulepszoną obsługę porównywania / łączenia plików Microsoft Open Office XML (OOXML).

Wiele narzędzi porównywania / scalania traktuje pliki Open Office XML (OOXML) jako typy plików binarnych, które są po prostu rozpoznawane jako identyczne lub różne w zależności od rozmiaru pliku i daty ich modyfikacji. DiffDog umożliwia porównywanie i wyświetlanie szczegółowych różnic w zawartości par plików OOXML pakietu Office 2007 (i nowszych).

Altova DiffDog jako narzędzie porównywania dokumentów OOXML

DiffDog pozwala na scalanie różnic w obu kierunkach, z pełną obsługą wszystkich zaawansowanych opcji różnicowania uwzględniających XML. Możemy także wyświetlać i edytować pary plików przechowywane w plikach OOXML w widoku siatki.

Pliki raportów różnicowych w Altova DiffDog

Deweloperzy i inne osoby pracujące nad danym projektem często chcą prowadzić rejestr zmian w kodzie źródłowym i innych ważnych plikach. DiffDog może tworzyć raporty różnicowe dla wszystkich porównań plików tekstowych, w tym plików kodu źródłowego.

 

Altova DiffDog może również tworzyć raporty różnic dla porównań katalogów. Okno dialogowe Eksportuj różnice pozwala wybrać, czy chcemy utworzyć raport porównawczy w formacie tekstowym, czy jako plik XML. Raporty w formacie tekstowym są zgodne z ogólnie przyjętym stylem różnic w Uniksie. Pliki raportów w formacie XML są zaś czytelne dla użytkowników, gdyż zawierają opisane nazwy elementów i rejestrują tryb porównania oraz wskazują ścieżki porównywanych katalogów.

Możemy również użyć funkcji raportu katalogu DiffDog, aby utworzyć raporty różnic dla porównań archiwów ZIP lub dokumentów OOXML.

Serwer DiffDog

DiffDog Server to wysokowydajne oprogramowanie serwerowe, które wykorzystuje możliwości dzisiejszych równoległych środowisk obliczeniowych do automatyzacji dużych porównań i generowania raportów różnicowych porównujących pliki, katalogi i adresy URL.

 

Podsumowując, dzięki prostemu i spójnemu interfejsowi użytkownika Altova DiffDog jest potężnym narzędziem porównywania / scalania dla wszystkich typowych zadań porównawczych.