IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym VMware

VMware NSX Data Center to platforma wirtualizacji sieci i zabezpieczeń, która pozwala na stworzenie wirtualnej sieci w chmurze. To rozwiązanie, które obejmuje centra przetwarzania danych, chmury, urządzenia końcowe i elementy Internetu rzeczy (IoT). Jakie ma zalety?

Dzięki zastosowaniu rozwiązania, jakim jest NSX Data Center, oferującej pełną wirtualizację sieci i zabezpieczeń można stworzyć wirtualną sieć w chmurze. Innymi słowy, platforma NSX Data Center odtwarza cały model sieci w oprogramowaniu, dzięki czemu możemy tworzyć i udostępniać dowolną topologię sieci (czyli model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.), odnoszące się do jej konstrukcji fizycznej albo logicznej) w ciągu kilku sekund oraz szybciej i łatwiej dostarczać aplikacje i usługi do użytkowników.
VMware NSX Data Center

Szybkie działanie, blisko użytkownika: NSX Data Center

Dzięki zastosowaniu rozwiązania, jakim jest NSX Data Center funkcje sieciowe i zabezpieczenia znajdują się blisko aplikacji bez względu na miejsca, w który dojdzie do jej uruchomienia: od maszyn wirtualnych czy kontenery po komputery bez oprogramowania. Sieci, analogicznie do wirtualnych maszyn, można obsługiwać niezależnie od sprzętu, na którym działają. Platforma NSX Data Center odtwarza cały model sieci oraz pozwala na utworzenie i wdrożenie w ciągu kilku sekund sieci o dowolnej topologii – zarówno prostej, jak i wielowarstwowej. W związku z powyższym, użytkownicy mogą utworzyć wiele sieci wirtualnych o bardzo różnych wymaganiach, łącząc usługi oferowane za pośrednictwem platformy NSX lub szeroki system zintegrowanych rozwiązań innych firm. Należy mieć tu na myśli zarówno rozwiązania dbające o bezpieczeństwo (jak zapory ogniowe nowej generacji), ale też i takie, które są dedykowane zarządzaniu wydajnością. Wszystko to ma na celu tworzenie bardziej elastycznych i bezpiecznych środowisk. Ponadto, istnieje możliwość rozszerzenia usług o dodatkowe urządzenia końcowe oraz chmury.

NSX Data Center: liczne korzyści

Główne korzyści ze stworzenia platformy NSX Data Center to:

 • Mikrosegmentacja i szczegółowe zabezpieczenia dla każdego obciążenia – zabezpieczenia NSX Data Center umożliwiają organizacjom dzielenie centrów przetwarzania danych na osobne segmenty zabezpieczeń, co oznacza, że . zespoły IT mogą definiować reguły dla każdego obciążenia na podstawie kontekstu aplikacji i użytkowników. Umożliwia im to natychmiastowe reagowanie na zagrożenia pojawiające się w centrach przetwarzania danych oraz wymuszanie stosowania reguł już na poziomie aplikacji;
 • Skrócenie czasu wdrażania sieci z wielu dni do kilku sekund i podwyższenie efektywności operacyjnej dzięki automatyzacji;
 • Mobilność obciążeń niezależnie od fizycznej topologii sieci w centrach przetwarzania danych oraz między nimi;
 • Lepsze zabezpieczenia i zaawansowane usługi sieciowe dostarczane przez największych dostawców zewnętrznych;
 • Automatyzacja żmudnych zadań, wdrażanie nowych natywnych aplikacji chmurowych i działania realizowane na bieżąco – dzięki platformom takim jak NSX Data Center organizacjom IT i programistom utrzymać przewagę nad konkurencją.

Wirtualizacja sieci, zabezpieczenia i centrum danych, czyli co potrafi NSX Data Center

Platforma VMware NSX Data Center zmienia model operacyjny pracy w sieci, dając solidne fundamenty dla tak zbudowanego centrum danych, jakie jest sterowane programowo (SDDC). Co to oznacza? Dzięki NSX operatorzy mogą uzyskać znacznie większą elastyczność, bardziej zadbać o bezpieczeństwo i ekonomię – na poziomie, który jest nieosiągalny, w sytuacji gdy sieć centrów danych pozostaje w ścisłym związku z fizycznymi składnikami sprzętu. Platforma NSX Data Center zapewnia kompletny zestaw elementów i usług sieci logicznej, w tym:

 • przełączanie,
 • routing,
 • zaporę ogniową,
 • równoważenie obciążenia,
 • VPN,
 • jakość usług (funkcję QoS)
 • monitorowanie.

Usługi te są dostarczane w sieciach wirtualnych za pośrednictwem dowolnej platformy zarządzania chmurą przy użyciu interfejsów API platformy NSX Data Center. Wdrażanie sieci wirtualnych odbywa się bez zakłócania działania istniejącej infrastruktury sprzętowej sieci.

NSX Data Center: bezpieczeństwo aplikacji

Poza tym, NSX Data Center oddziela funkcje sieciowe od sprzętu, co sprawia, że reguły sieci i zabezpieczeń są powiązane z określonymi dla nich zadaniami. Jakie ma to konsekwencje? W przypadku awarii firma czy organizacja bez problemu będzie w stanie przeprowadzić replikację całych środowisk aplikacji do zdalnych centrów danych, przenieść je z jednego centrum danych do drugiego albo wdrożyć je w środowisku chmury hybrydowej. A wszystko to w zaledwie kilka minut i to bez zakłócania działania aplikacji ani wprowadzania jakichkolwiek zmian w sieci fizycznej. Sieć i zabezpieczenia w natywnych aplikacjach chmurowych VMware NSX Data Center umożliwia też kompleksowy wgląd w reguły sieci i zabezpieczeń zarówno w przypadku tradycyjnych, jak i nowych aplikacji.

Jeśli interesujesz się wdrożeniem NSX Data Center i zastanawiasz się, czy to rozwiązanie dla Ciebie – porozmawiajmy, zapraszamy do kontaktu.