IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Altova

Altova XMLSpy to edytor JSON i XML do modelowania, edytowania, przekształcania i debugowania powiązanych technologii. Oprogramowanie oferuje użytkownikom narzędzia, które są niezbędne do tworzenia aplikacji z możliwością graficznego projektowania schematów, generowaniem kodu, a dodatkowo debugerami i profilerami do pracy z XSF, XSLT, XQuery, XBLR i innymi. Za skutecznością Altova XMLSpy stoi przede wszystkim fakt, że jest to najlepiej sprzedający się edytor XML na świecie.logotyp Altova XMLSpy 2021

Altova XMLSpy – kompleksowy zestaw funkcji do pracy dewelopera

Altova XMLSpy zapewnia szybką walidację i przetwarzanie JSON i XML dzięki temu, że jest oparty na technologii RaptorXML. XMLSpy gwarantuje kompleksowy zestaw funkcji, które ułatwiają pracę deweloperów. Program obejmuje generatory kodu, kreatory, widoki graficzne i inne funkcje, którym możemy przypisać miano inteligentnych, ponieważ dostosowują się do użytkownika i pomagają wykonać pracę łatwiej i szybciej.

Altova XMLSpy – zaawansowane funkcje dla deweloperów

Jak już wspomnieliśmy, Altova XMLSpy posiada szereg funkcji, które ułatwiają pracę programistów. Opisaliśmy je poniżej.

1. Edytor JSON i edytor schematów JSON w Altova XMLSpy

Edytor JSON:Edytor schematów JSON:
• rewolucyjny edytor JSON Grid,
• wsparcie dla JSON, JSON5, JSON lines, JSON with comments (JSONC),
• kontekstowe pomoce przy wprowadzaniu i inne inteligentne narzędzia do edycji,
• sprawdzanie składni JSON,
• walidator JSON,
• konwersja JSON do XML,
• konwersja XML do JSON,
• zapytania/przekształcanie JSON za pomocą XPath, XQuery, XSLT,
• tworzenie wykresu z danych JSON.
• edycja i walidacja schematu JSON metodą „przeciągnij i upuść”,
• schemat XML <=> Konwersja schematu JSON,
• generowanie plików instancji JSON ze schematu JSON,
• generowanie dokumentacji schematu JSON,
• zapytania i przekształcanie JSON za pomocą XPath, XSLT, XQuery.
zrzut ekranu z oprogramowania Altova XMLSpy

2. Transformacja JSON z XPath, XSLT, XQuery w Altova XMLSpy

Altova XMLSpy to narzędzie, dzięki któremu łatwo można przetworzyć dokumenty JSON za pomocą XPath, XSLT i XQuery. Umożliwiają to inteligentne edytory i interaktywne okna XPath/XQuery Builder & Evaluator. W ramach tej funkcjonalności można liczyć na możliwość:

 • wysyłania zapytań do dokumentów JSON za pomocą XPath 3.1 lub XQuery 3.1 w oknie XPath/XQuery,
 • przekształcania dokumentów JSON za pomocą pliku XSLT 3.0 lub XQuery 3.1,
 • wysyłania zapytań do JSON za pomocą XPath/XQUEry,
 • wykorzystania narzędzi XSL i XSLT oraz funkcji programowania i debugowania XSLT.

3. Edytor dokumentów XML w Altova XMLSpy

Dzięki Altova XMLSpy istnieje możliwość uproszczenia edycji XML i powiązanych technologii. Wszystko to dzięki interfejsowi, którego charakteryzuje prostota oraz różnorodność widoków i opcji. Funkcjonalność XML Grid pozwala na szybszą i bardziej wydajną edycję XML. Funkcje edytora obejmują:

 • automatyczne wyświetlanie obrazu,
 • łatwe tworzenie filtrów XPath,
 • formuły XQuery do obliczenia wyniku lub wygenerowania zestawu węzłów,
 • wklejanie treści z zewnętrznych aplikacji,
 • konfigurowalne grupowanie węzłów dla bardzo dużych plików XML.

4. Walidacja SmartFix XML i korekcja błędów w Altova XMLSpy

XMLSpy gwarantuje walidację Smart Fix XML, czyli proces, który wykrywa błędy, wylicza poprawki oraz pozwala na ich implementację w dokumencie XML w bardzo prosty sposób – za pomocą jednego kliknięcia.

5. Edytor schematów XML w Altova XMLSpy

XMLSpy oddaje do dyspozycji użytkowników graficzny edytor schematów XML. Umożliwia on tworzenia schematów w prosty, wizualny sposób. Wystarczy przeciągnąć i upuścić, co pozwoli skupić się na znaczeniu schematu, a wszystkimi szczegółami składniowymi języka schematów XML operować będzie XMLSpy.
schemat w Altova XMLSpy

6. Różnice/scalanie 3-drożne w Altova XMLSpy

W skład funkcjonalności XMLSpy wchodzą narzędzia porównywania/scalania, które służą do porównywania dokumentów JSON i innych plików tekstowych, a także katalogów. Warto pamiętać, że pliki obsługiwane są dzięki porównaniom 2- i 3-drożnym, dzięki czemu użytkownicy mogą edytować dokumenty i scalać zmiany w obu kierunkach.
proces kodowania w Altova XMLSpy

7. Narzędzia XBRL w Altova XMLSpy

Inteligentną edycję taksonomii XBRL i jej graficzny widok zapewnia edytor taksonomii XMLSpy XBRL. Jego najważniejsze cechy to:

 • graficzny widok taksonomii XBRL,
 • obsługa XBRL 2.1, wymiarów XBRL i formuły XBRL,
 • edycja i wykonanie bazy połączeń tabeli XBRL,
 • kontekstowe zakładki XBRL i pomocnicy wpisów,
 • kreator taksonomii XBRL do rozszerzenia US-GAAP lub MSSF,
 • generowanie dokumentacji taksonomii XBRL,
 • taksonomia XBRL i walidacja instancji,
 • edytor i procesor XULE.

8. Edytor WSDL w Altova XMLSpy

Edytor WSDL służy do łatwego definiowania usług internetowych. Graficzne podejście do projektowania narzędzi Altova XMLSpy ma również zastosowanie w tej funkcjonalności. Umożliwia wizualne tworzenie WSDL z funkcją „przeciągnij i upuść” jak w wypadku edytora schematów XML.

9. Klient i debuger SOAP w Altova XMLSpy

XMLSpy gwarantuję całą gamę możliwości SOAP 1.2 i 1.1. Wśród funkcjonalności jest również klient SOAP, którego można wykorzystać do interpretacji dokumentów WSDL, tworzenia żądań SOAP, przesyłania ich do usługi sieciowej i przeglądania odpowiedzi SOAP. Dzięki temu debuger SOAP umożliwia szybką identyfikację błędów oraz ich naprawę.

10. Integracja bazy danych w Altova XMLSpy

XMLSpy to narzędzie, które współpracuje z bazami danych w ich natywnym języku interfejsu. Należą do nich:

 • FIreBird 2.5, 3;
 • IBM DB2 dla iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4;
 • IBM DB2® 8, 9.1, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5;
 • Informix® 11,70, 12,10, 14,10;
 • MariaDB 10, 10,3, 10,4, 10,5;
 • Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019;
 • Microsoft® Azure SQL;
 • Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019;
 • MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8;
 • Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19;
 • PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12;
 • ProgressOpenEdge 11,6;
 • SQLite 3.x;
 • Sybase® ASE 15, 16;
 • Teradata 16.

11. Inne zaawansowane narzędzia i funkcjonalności w Altova XMLSpy

Prócz najważniejszych funkcji wymienionych powyżej, Altova XMLSpy posiada również następujące narzędzia:

 • narzędzie XSL i XSLT: edytor XSLT, debuger i profiler XSLT, optymalizator prędkości XSL;
 • narzędzia XPaht/XQuery: konstruktor i ewaluator XPath / XQuery, edytor XQuery, mapowanie wsteczne XSLT/XQuery, debuger XPath/XQuery, edytor XQuery Update Facility;
 • możliwość generowania kodu Java, C# i C++;
 • narzędzia Apache Avro;
 • obsługa Open XML (OOXML);
 • możliwość generowania wykresów na podstawie danych XML;
 • możliwość integracji serwera SharePoint;
 • możliwość integracji z zainstalowanymi serwerami RaptorXML w celu superszybkiego przetwarzania.

Altova XMLSpy to środowisko programistyczne, które użytkownicy doceniają za możliwość tworzenia różnych schematów dostosowanych do systemu, szansę na przetestowanie kodu, tworzenie schematów wizualnych i wiele innych. Jest to potężne narzędzie, które pomaga nie tylko w kodowaniu, ale również w tworzeniu dokumentów projektowych. Wiele programów z tej grupy produktów ogranicza się tylko do edycji XML, a Altova XMLSpy umożliwia walidację, edycję, formatowanie, zapisywanie w odniesieniu do schematu. Co więcej, nie potrzebne jest dodatkowe narzędzie do porównywania, ponieważ Altova XMLSpy ma je wbudowane. To tylko niektóre zalety tego środowiska, które – jak już wspomnieliśmy – jest najlepiej sprzedającym się edytorem XML na świecie.