IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Altova
Altova MobileTogether zdjęcie z góry na białe biurko z urządzeniami

Altova MobileTogether to oprogramowanie low-code do tworzenia wieloplatformowych aplikacji natywnych dla systemów iOS, Android, Windows i innych. Idealne do tworzenia rozwiązań dla przedsiębiorstw. MobileTogether umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji, które oparte są na danych, w bardzo sprawny i prostu sposób.

Altova MobileTogether – zalety platformy

Altova MobileTogether jest platformą programistyczną, która obejmuje: MobileTogether Designer, MobleTogether Server oraz MobileTogether Mobile App (opcjonalnie).

Altova MobileTogether zrzut ekranu z aplikacji

Zalety MobileTogether, o których warto wspomnieć to:

 • Usługa MobileTogether jest bezpłatna, w związku z czym pozwala na udostępnienie jej wielu programistom – tylu, ilu wymaga projekt.
 • MobileTogether Server obsługuje aplikacje, którym zapewnia łączność ze źródłem danych i ich wydajne przetwarzanie. Producenci aplikacji nie nałożyli ograniczeń co do liczby aplikacji, które można hostować na serwerze, a dodatkowo można je wdrożyć lokalnie lub w chmurze.
 • MobileTogether Server może obsługiwać nieograniczona liczba użytkowników. Można go testować przez 30 dni, a jego regularna cena pozwala na wykorzystanie oprogramowania dowolnej wielkości firmom.

Altova MobileTogether – rozwiązania dla przedsiębiorstw na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne

Platforma Altova MobileTogether pozwala tworzyć i wdrażać rozwiązania korporacyjne,
a później je aktualizować. Przyjrzyjmy się jak wygląda proces.

 1. Programista lub użytkownik buduje aplikację korporacyjną za pomocą bezpłatnego narzędzia MobileTogether Designer. Po jej stworzeniu przystępuje do testów.
 2. Następnie wdraża rozwiązanie na MobileTogether Server lokalnie lub w chmurze.
 3. Użytkownicy końcowi otrzymują dostęp do rozwiązania natychmiast. Korzystać mogą z niego na komputerach stacjonarnych i laptopach za pośrednictwem rodzimego klienta Windows lub też w dowolnej przeglądarce internetowej. Dodatkowo Altova MobileTogether umożliwia korzystanie z aplikacji na urządzenia mobilnych dzięki natywnym aplikacjom klienckim dla systemów iOS i Android.

Altova MobileTogether – tworzenie aplikacji mobilnych

Altova MobileTogether umożliwia tworzenie aplikacji natywnych, które są oparte na danych oraz dostępne na wszystkich platformach. Proces trwa bardzo krótko, ponieważ aplikacja tworzy również interfejs użytkownika oraz zaplecza serwera. Pozwala to na ogromną oszczędność czasu przy zachowaniu zoptymalizowanej wydajności aplikacji. Aplikacje zapewniają łączność z wewnętrznymi źródłami danych, szybkie ich przetwarzanie, wysoką wydajność z uwagi na opcje buforowania oraz bezpieczeństwo dla samej aplikacji .

MoblieTogether działa w ten sposób:

 1. Programista lub użytkownik w programie MobileTogether Designer tworzy aplikacje, którą wdraża na serwerze MobileTogether.
 2. Użytkownicy końcowy otrzymują dostęp na dwa sposoby:
  1. wdrożenia korporacyjne – użytkownicy łączą się z serwerem MobileTogether za pomocą aplikacji MobileTogether Mobile lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
  2. programista generuje automatyczny kod dla aplikacji natywnych i MobileTogether Designer.
Altova MobileTogether - grafika ekranów różnych urządzęń i systemów operacyjnych

Oprogramowanie Altova MobileTogether gwarantuje łączność z danymi zaplecza oraz umożliwia przetwarzanie danych z zachowaniem bezpieczeństwa, które jest konieczne przy korzystaniu z aplikacji. To wszechstronne narzędzie w naprawdę korzystnej cenie, z którego mogą skorzystać nawet małe przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że MobileTogether obsługuje platformy takie jak: Android,  iOS (iPhone, iPad), Windows 8 i 10, Windows Phone 10, HTML5.