IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym VMware

VMware Tanzu to platforma, która daje dostęp do niezbędnych funkcji tworzenia i uruchamiania nowoczesnych aplikacji oraz pozwala na zarządzanie nimi w dowolnej chmurze. Przekłada się też na szybszą i efektywniejszą pracę programistów, co z kolei ma ogromne znaczenie, gdy mowa o wynikach finansowych osiąganych przez daną firmę lub przedsiębiorstwo. Zobacz, jakie inne korzyści można osiągnąć korzystając z tego oprogramowania!

VMware Tanzu umożliwia tworzenie, uruchamianie i zarządzanie nowoczesnymi aplikacjami w dowolnej chmurze – oferuje zatem rozwiązania, na których zależy klientom oczekujących najwyższej klasy rozwiązań. Dzięki VMware Tanzu można uprościć obsługę wielu chmur obliczeniowych, co sprawia, że programiści pracują szybciej i wydajniej, co jest możliwe w dużej mierze dzięki łatwemu dostępowi do odpowiednich zasobów. VMware Tanzu oferuje zespołom odpowiedzialnym za rozwój i zarządzanie nowe formy współpracy, które przekładają się na osiąganie lepszych wyników biznesowych przez całe przedsiębiorstwo czy firmę.

VMware Tanzu – najważniejsze korzyści

Wśród najważniejszych korzyści można wskazać

  • Szybsze i sprawniejsze dostarczanie oprogramowania – zwiększenie szybkości możliwe jest dzięki nowoczesnemu łańcuchowi dostaw oprogramowania składającego się z frameworków, usług i sprawdzonych technologii open source;
  • Uproszczenie operacji w wielu chmurach – oznacza to, że infrastruktura jest przystosowana do uruchamiania nowoczesnych aplikacji, dzięki czemu możliwe jest centralne zarządzanie chmurami, czy aplikacjami.
  • Efektywniejsze i łatwiejsze współdziałanie działów Dev i Ops (zespołów rozwijających oprogramowanie (Dev) i zespołów operacji (Ops) – dzięki VMware Tanzu możliwe jest skupienie zespołów programistów aplikacji i zespołów operacyjnych wokół wspólnego celu, jakim jest szybkie tworzenie aplikacji.

VMware Tanzu – rezultaty

Dzięki rozwiązaniu VMware Tanzu można przekształcać aplikacje i infrastrukturę w sposób odpowiedni dla siebie, a dodatkowo robić to w dopasowanym do potrzeb tempie. Jeśli priorytetem danej firmy jest sprawniejsze tworzenie lepszego oprogramowania, VMware Tanzu pomoże zmodernizować posiadane już aplikacje, które mają największe znaczenie z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa czy firmy; mogą także zautomatyzować pewne procesy. Patrząc z perspektywy infrastruktury, można stworzyć jednolity model operacyjny dla maszyn wirtualnych i kontenerów w prywatnej chmurze. VMware jest w stanie ułatwić rozszerzenie tego spójnego modelu operacyjnego na inne chmury, w pełni wykorzystujące potencjał Kubernetes. Obsługę nowoczesnej infrastruktury i aplikacji zachodzi w sposób scentralizowany, bezpieczny i skalowalny.

Innymi słowy, dzięki VMware Tanzu możliwe jest:

  • Przyspieszenie działalności biznesowej dzięki programistom pracującym wydajniej, a co za tym idzie: szybkości działania i powstawania aplikacji, innowacyjnym produktom i zadowolonym klientom;
  • Prowadzenie wysokowydajnych, zwinnych operacji dzięki bezpiecznej i efektywnej kosztowo infrastrukturze wielochmurowej;
  • Wzmocnienie zespołów dzięki budowaniu nowoczesnej kultury skoncentrowanej na ciągłym dostarczaniu klientom nowych rozwiązań. To także sposób na budowanie zespołu opartego na ekspertach w swojej dziedzinie.
  • Modernizacja istniejących aplikacji – istniejące aplikacje mogą być trudne do aktualizowania, czy integrowania, co z czasem może utrudniać lub nawet uniemożliwiać sprawną obsługę klientów. Rośnie także ryzyko związane z potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach. VMware Tanzu wraz z VMware Tanzu Labs może pomóc w stworzeniu i realizacji strategii modernizacji aplikacji. Można zdecydować się na konteneryzację istniejących obciążeń w celu uruchomienia ich w chmurze, aby zyskać bezpieczeństwo i łatwość zarządzania. Jednocześnie można zmodernizować infrastrukturę, aby uprościć sposób obsługi chmur, klastrów i aplikacji.
VMware Tanzu struktura

VMware Taznu – programiści nie tracą cennego czasu

Wydajność programistów w bardzo dużym stopniu przekłada się na to, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, firma czy organizacja. Jest to powodem, dla którego programiści powinni móc skupić się na działaniach kodów, nie tracąc przy tym czasu na infrastrukturę bazową. Dzięki rozwiązaniu VMware Tanzu otrzymują oni kompletne oprogramowanie, które pozwala im szybko i nieprzerwanie wdrażać je już na etapie produkcji. Dzięki temu programiści mogą dostarczać oprogramowanie za pomocą bezpiecznej, zautomatyzowanej platformy. Mają dostęp do samoobsługowego katalogu elementów open source, takich jak komponenty aplikacji, bazy danych czy systemy uruchomieniowe. Mogą stosować nowoczesne zarządzanie danymi w aplikacjach działających w czasie rzeczywistym. Ponadto, mają wgląd w aplikacje będące w produkcji, co sprawia, że mogą rozwiązywać problemy i ulepszać aplikacje, nad którymi aktualnie pracują.

VMware Tanzu schemat

Uproszczenie migracji do chmury i sprawne zarządzanie dzięki VMware Tanzu

Migracja obciążeń roboczych do chmury, mająca na celu poprawę działania i redukcję ponoszonych kosztów dotyczy nie tylko infrastruktury. Chodzi przede wszystkim o posiadanie aplikacji, które mogą chmurze działać, a to wymaga czegoś więcej niż tylko podejścia “lift-and-shift”. VMware Tanzu i VMware Tanzu Labs pomagają zmodernizować istniejące portfolio i pokazują najlepsze sposoby tworzenia nowych, zdolnych do działania w ramach chmury aplikacji. Można zatem przenieść stworzone aplikacje do chmury i korzystać z możliwości przenoszenia ich do innych chmur w zależności od potrzeb operacyjnych.

Kolejna korzyść to centralne zarządzanie chmurami, klastrami i aplikacjami. W miarę jak środowisko Kubernetes rozrasta się do wielu centrów danych i chmur, należy zastanowić się, w jaki sposób można stosować spójne polityki i zabezpieczenia, a także efektywnie uruchamiać aplikacje w skali globalnej. VMware Tanzu zapewnia scentralizowane zarządzanie cyklem życia dla wszystkich klastrów Kubernetes w wielu zespołach i chmurach. Jeśli wdrażane są mikroserwisy, platforma ta pomoże w kompleksowym zarządzaniu siatką usług. Użytkownicy otrzymują również swego rodzaju platformę obserwacyjną, która umożliwia każdemu zespołowi zrozumienie sposobu działania aplikacji – i rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym, zanim wpłyną one na działalność firmy.

Jeśli interesuje Cię wdrożenie takiego rozwiązania, odezwij się do nas – nasi eksperci doradzą rozwiązanie optymalne dla Twojego biznesu.