IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Hewlett Packard Enterprise

HPE SimpliVity to zaawansowany system hiperkonwergentny (czyli integrujący serwery, pamięci masowe oraz urządzenia sieciowe w jednym, kompaktowym urządzeniu). HPE SimpliVity oferuje wobec tego elastyczną i kompleksową infrastrukturę, przy relatywnie niskich kosztach (typowych dla chmur).

simplivity

HPE SimpliVity: zalety

Systemy hiperkonwergentne, stanowiące jeszcze przed kilku laty pewną niszę na rynku, obecnie zyskują na popularności. Są doceniane zwłaszcza przez tych kierowników z działów IT, którym zależy m.in. na wprowadzeniu elastycznej infrastruktury, swobodnym korzystaniu z mechanizmów kontroli i nadzoru w lokalnych środowiskach, jak również przyspieszeniu działania aplikacji, zwiększeniu odporności na awarie oraz zapewnieniu ochrony danych na wielu poziomach, jak również na zadowoleniu klientów. Nie bez powodu HPE SimpliVity implementuje się w najnowocześniejszych centrach przetwarzania danych, a sam system jest chętnie wybierany przez klientów i zajmuje wysokie pozycje w rankingach sprzedażowych. 

Innymi słowy, HPE SimpliVity to oprogramowanie wirtualizacyjne, które pozwala na umieszczenie w jednym urządzeniu serwerów, pamięci masowej i mechanizmów do zarządzania siecią. Stanowi zatem znakomitą alternatywę dla tradycyjnie stosowanych zestawów urządzeń, jakie znajdziemy w szafach serwerowych. HPE SimpliVity jest przy tym wzbogacone o funkcje HA (High-Availability – wysoka dostępność), automatycznego odtwarzania maszyn wirtualnych, kompresji i deduplikacji danych, zdalnego backupu (zapis kopii zapasowych) i przywracania plików oraz DR (Disaster Recovery – pozwalającego odtworzyć system w razie wystąpienia jakiejś awarii). Inne funkcje pozwalają zaś na zwiększenie wydajności i poziomu ochrony obciążeń oraz usprawnienie zarządzania tymi obciążeniami. Poza tym, system HPE SimpliVity ma kolejną zaletę: daje szansę na zarządzanie z poziomu jednej konsoli za sprawą jednego interfejsu. Platforma HPE SimpliVity cechuje się wydajnością, niezawodnością, dostępnością oraz oferuje mechanizmy tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w przypadku wystąpienia awarii – wszystko to za sprawą zintegrowanego, łatwego do wdrożenia systemu, który jest prosty w obsłudze.

Wysoki poziom integracji powoduje, że HPE SimpliVity (np. 380) zastępuje praktycznie wszystkie elementy infrastruktury charakterystycznej dla centrów danych (Data Center), usprawniając ją i obniżając koszty ponoszone z tytułu jej utrzymania. Z racji na niepowtarzalne rozwiązania, architektura HPE SimpliVity znakomicie sprawdza się w przypadku:

  • budowania środowiska wysoce dostępnego, 
  • prywatnej chmury, 
  • środowiska VDI lub testowo-deweloperskiego, 
  • migracji Data Center, 
  • do odnowienia przestarzałej infrastruktury.

HPE SimpliVity: system sprawny, pewny i łatwy w obsłudze

Technologia HPE SimpliVity po połączeniu z platformą wirtualizacji danych OmniStack sprawia, że:

  1. Przetwarzanie danych jest efektywne i pewne – infrastruktura hiperkonwergentna HPE SimpliVity pozwala na deduplikację, kompresję i optymalizację danych, zwiększając wydajność i gwarantując ograniczenie pojemności używanej pamięci masowej i kopii zapasowych aż o 90%.
  2. Zyskujemy mechanizmy odporności na awarie i ochrony danych – HPE SimpliVity poprzez wbudowane mechanizmy odpowiadające za ochronę jest odporną na awarie platformą infrastruktury konwergentnej. Zawiera zintegrowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i replikacji, dzięki czemu nie musimy stosować starszych i bardziej skomplikowanych rozwiązań.
  3. Globalne funkcje zarządzania maszynami wirtualnymi i mobilność w zasięgu ręki – HPE SimpliVity oferuje funkcje zarządzania maszynami wirtualnymi wedle reguł. Upraszczają one bieżącą eksploatację środowiska oraz zapewniają mobilność danych, co przekłada się na większą produktywność

HPE SimpliVity to hiperkonwergentna architektura, która przeszła ewolucję od rozwiązań zdefiniowanych programowo do sterowania bazującego na AI – i obecnie zapewnia samozarządzającą, samooptymalizującą i samonaprawiającą się infrastrukturę IT. To rozwiązanie bazujące na nowoczesnej technologii, które jest gwarancją niezawodności i szybkości, jakich potrzebujemy prowadząc dziś biznes w świecie, który staje się coraz bardziej zwirtualizowany i oczekuje sprawdzonych rozwiązań.