IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym IBM

IBM Spectrum Storage to oprogramowanie stworzone dla architektury sterowanej danymi. Pozwala usprawnić sposób ich zarządzania, chronić je oraz przechowywać. Oferta powstała z myślą o pamięci masowej zdefiniowanej programowo na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. IBM Spectrum Storage wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu poprawy względów ekonomicznych przechowywania danych w środowisku lokalnymi i chmurze hybrydowej.

IBM Spectrum Storage Suite – oszczędności z wdrożenia pakietu

IBM Spectrum Storage Suite to zintegrowany pakiet rozwiązań zdefiniowanych programowo, który ułatwia zarządzanie przyrostem danych. Udoskonala sposób zabezpieczania i przechowywania dzięki możliwości korzystania z szeregu produktów IBM. Dodatkowo pomaga przygotować przedsiębiorstwo na wdrożenie chmury z kosztami naliczanymi według stawki za terabajt. Pozwala to przewidzieć koszty rozwiązania, korelując je ze wzrostem ilości danych. Pakiet IBM Spectrum Storage Suite jest dostępny w przystępnej cenie i korzystnych opcjach licencjonowania. Jest to niezwykle opłacalne – w porównaniu z osobnym użytkowaniem wymienionych niżej produktów. Wdrożenie IBM Spectrum Storage Suite pozwala zaoszczędzić nawet 40% na kosztach licencji.

IBM Spectrum Storage notebook z tabelą na ekranie i logotypem

IBM Spectrum Storage Suite – produkty w pakiecie

Wszystkie rozwiązania z pakietu IBM Spectrum Storage Suite mają ten sam interfejs. Dzięki temu wdrożenie pamięci SDS jest bardziej ekonomiczne i zajmuje mniej czasu. Poniżej przedstawiamy rozwiązania dostępne w pakiecie.

Pamięci masowe zdefiniowane programowo (SDS)
IBM Cloud Object StoragePozwala w bezpiecznych i integralny sposób rozbudować chmurę od 100 TB do zbiorów o wielkości wielu petabajtów.
IBM Spectrum ScaleUmożliwia zarządzanie danymi na dużą skalę. Pozwala zoptymalizować analizy wielkich zbiorów danych i aplikacji klastrowych. Działa w oparciu o niezwykle wydajną i skalowalną pamięć masową. Obsługuje warstwy w chmurze, a przez to upraszcza procesy i obniża koszty.
IBM Elastic Storage System
IBM Spectrum Virtualize for Public CloudPozwala rozszerzyć lokalną pamięć masową do hybrydowego środowiska wielochmurowego. Umożliwia tworzenie lustrzanych kopii w celu usuwania skutków awarii, prac programistyczno-eksploatacyjnych czy innych zadań.
Rozwiązania do zarządzania
IBM Spectrum ControlNarzędzie do kompleksowej obsługi infrastruktury. Pozwala zarządzać różnymi rodzajami pamięci masowych: zdefiniowanych programowo, wirtualnych, fizycznych, plikowych i obiektów.
IBM Storage InsightsSłuży do zarządzania złożoną infrastrukturą pamięci masowej, optymalizacji jej kosztów oraz uproszczeniu wsparcia.
IBM Spectrum DiscoverUmożliwia katalogowanie oraz organizowanie danych i kopii zapasowych. Pozwala na proste wyszukiwanie danych potrzebnych do analiz, zarządzania oraz optymalizacji pamięci masowej.
Rozwiązania do ochrony danych
IBM Spectrum ProtectUmożliwia ochronę danych, która jest skalowalna. Działa na fizycznych serwerach plików, w aplikacjach oraz środowiskach wirtualnych. Pozwala na zarządzanie nawet miliardami obiektów, a przy tym ogranicza koszty infrastruktury zapasowej.
IBM Spectrum Protect PlusPozwala na zwiększenie szybkości wdrożeń, analiz oraz testów dzięki szybkiemu odtwarzaniu danych, ich replikowaniu, przechowywaniu z możliwością ponownego wykorzystania.
IBM Spectrum ArchiveArchiwizuje dane w sposób fizyczny. Chroni je poprzez odseparowanie, jednocześnie umożliwiając łatwy do zasobów taśmowych i szybkie wdrażanie rozwiązań pamięci masowej zdefiniowanej programowo.
IBM Spectrum Copy Data ManagementPozwala udostępnić klientom firmy dostęp do kopii
w czasie wybranych przez nich oraz z dowolnego miejsca, w którym przebywają. Nie ma potrzeby, żeby tworzyli zbędne kopie czy przechowywali pliki, z których nie korzystają.

IBM Spectrum Storage – korzyści z wdrożenia pakietu

IBM Spectrum Storage to szereg rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować zarządzanie, ochronę i przechowywanie danych. Jest wiele korzyści, które z pewnością niesie za sobą wdrożenie całego pakietu.

  • Przejrzyste rozliczanie i proste planowanie kosztów – opłaty naliczane są według stawki za terabajt, co oznacza, że koszty poniesione za korzystanie ze wszystkich narzędzi są zależne tylko od pojemności pamięci masowej.
  • Brak problemów z licencjami – w wypadku wszelkich zmiany w typie pamięci masowej lub danych.
  • Możliwość testowania – licencja na wszystkie narzędzie z pakietu IBM Spectrum Storage uprawnia do korzystania ze wszystkich produktów, a nieprodukcyjne korzystania z nich jest dozwolone w środowiskach testowych.
  • Łatwe korzystanie z ograniczeniem ryzyka błędów – wszystkie narzędzia mają jednolity interfejs użytkownika, co zdecydowanie ogranicza ryzyko popełnienia błędu.
  • Narzędzia współdziałają ze sobą – wszystkie elementów współpracują,
    a dodatkowo objęte są profesjonalnym wsparciem IBM w dowolnej lokalizacji.

Jak widać, pakiet IBM Spectrum Storage jest w stanie sprostać naprawdę wysokim oczekiwaniom różnej wielkości przedsiębiorstw. Mnogość rozwiązań należących do pakietu pozwala objąć jego funkcjonowaniem wiele obszarów infrastruktury. Korzyści z wdrożenia IBM Spectrum Storage to poprawa jakości i wydajności architektury sterowanej danymi.