IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym VMware

Wirtualizacja stacji roboczych w oparciu o VMware Horizon na platformie Virtual SAN

VMware Horizon w skrócie

Rozwiązanie VMware Horizon działające na platformie Virtual SAN pozwala w wyjątkowy sposób uprościć systemy pamięci masowej przeznaczone dla środowisk wirtualnych stacji roboczych i aplikacji. Wystarczy kilka kliknięć i administratorzy systemów informatycznych mogą udostępnić dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa rozwiązanie oparte na platformie VMware vSphere®, zarządzane za pomocą znanych narzędzi VMware vCenter™. Dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału posiadanych serwerów x86, zainstalowanych w nich dysków HDD oraz SSD rozwiązanie Virtual SAN pozwala stworzyć wydajne, ekonomiczne a zarazem skalowane magazyny danych dla wirtualnych pulpitów i aplikacji.

W środowiskach Horizon można w elastyczny sposób zwiększać pojemność pamięci z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb bez konieczności przeprowadzenia gruntownej modernizacji infrastruktury. Produkt vSAN wchodzi w skład oprogramowania VMware Horizon w wersjach Enterprise Edition i Advanced Edition.
VMware Horizon

Najważniejsze korzyści VMware Horizon

  • Wysoka wydajność skalowalnych środowisk wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji przy jednoczesnej poprawie warunków pracy użytkowników
  • Możliwe konfiguracje oparte całkowicie na pamięci flash jak również konfiguracje hybrydowe umożliwiające uzyskanie zakładanej wydajności przy zrównoważonym poziomie nakładów finansowych
  • Pamięć masowa konfigurowana za pomocą wbudowanych kreatorów, zarządzana przy użyciu znanych narzędzi vCenter
  • Atrakcyjne formy finansowania oprogramowania np. wnoszenie opłat w miarę rozbudowy środowiska z możliwością stopniowego skalowania, dzięki czemu można zwiększać wydajność i pojemność pamięci miarodajnie do rosnących potrzeb.
  • Wbudowane mechanizmy self-tuning czyli automatycznego dostrajania środowiska w celu równoważenia obciążenia zasobów pamięci masowej zgodnie z potrzebami stacji roboczych i aplikacji
  • Duża odporność środowiska na obciążenia systemu dzięki obsłudze rozległych klastrów na platformie Horizon umożliwia zapewnienie ciągłości biznesowej.

VMware Horizon – rozwiązanie problemu z pamięcią masową w dobie transformacji stacji klienckich

Dążąc do zwiększenia elastyczności działania i mobilności pracowników, przedsiębiorstwa coraz częściej rozważają wirtualizację stacji roboczych i aplikacji. Z punktu widzenia administratorów systemów informatycznych przejście od środowiska fizycznego do wirtualnego może wydać się niezwykle trudnym zadaniem, jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ takiego przedsięwzięcia na architekturę pamięci masowej. VMware Virtual SAN stanowi rozwiązanie problemów związanych ze złożonością architektury pamięci masowej a także kosztami, ponieważ udostępnia wydajny magazyn danych oparty na pamięci flash. Konfiguracja takiego rozwiązania jest bardzo prostym procesem, a jego skalowalność jest możliwa bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych.

Projektowanie systemu pamięci masowej dla wirtualnych stacji roboczych i aplikacji

W przypadku fizycznych stacji roboczych przestrzeń dyskowa jest umieszczona w tej samej jednostce co procesor, a każdy użytkownik dysponuje lokalnym, dedykowanym dyskiem. Jednak w przypadku pulpitów i aplikacji wirtualnych tysiące użytkowników współużytkują pamięć znajdującą się w innym miejscu i w innej części sieci niż urządzenia końcowe i zasoby obliczeniowe. Dlatego administratorzy IT muszą zapewnić odpowiednią przepustowość operacji I/O w centrum przetwarzania danych, a także zminimalizować opóźnienia, tak aby komfort pracy użytkowników był podobny jak w przypadku korzystania z fizycznego komputera.

Zwykle dział informatyki decyduje się na zakup drogich, autonomicznych systemów pamięci masowej, odznaczających się wydajnością i skalowalnością wymaganą w środowiskach zwirtualizowanych. Takie podejście wymaga dużych nakładów inwestycyjnych już na początkowym etapie, charakteryzuje się również dużą pracochłonnością — projektowanie infrastruktury i zarządzanie nią może zająć wiele godzin. Architektury tego typu wiążą się także z wysokimi bieżącymi kosztami operacyjnymi, ich skalowanie jest procesem skomplikowanym i kosztownym, a przy tym może okazać się, że nie realizują wymagań związanych z wirtualnymi pulpitami i aplikacjami.

VMware Horizon

VMware Horizon na platformie Virtual SAN

Vmware Horizon na platformie Virtual SAN to wyjątkowo prosty i niezwykle wydajny system pamięci masowej do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji, odznaczający się skalowalnością i dostępny w modelu cenowym umożliwiającym uiszczanie płatności w miarę rozbudowy.

Dzięki rozwiązaniu vSAN uzyskujemy wydajny a zarazem prosty w użytkowaniu system pamięci masowej. Administratorzy mogąc skorzystać z narzędzi vCenter, których do tej pory używali do udostępniania pamięci masowej i zarządzania zautomatyzowanymi regułami. Zarządzanie staje się częścią standardowego procesu tworzenia maszyn wirtualnych i administrowania takimi maszynami.

Rozwiązanie pozwala również ograniczyć koszty i zagwarantować przepustowość operacji I/O umożliwiającą pracę na stanowiskach roboczych. Jeśli zachodzi potrzeba obsługi dodatkowych pulpitów lub aplikacji, w rozwiązaniu Virtual SAN można dodać jedynie niezbędne dyski HDD bądź SSD, unikając konieczności wydatków związanych z zakupem nowego systemu pamięci masowej bądź udostępnianiu nadmiarowej przepustowości. Jeśli wymagana przestrzeń dla środowiska zwiększa się radykalnie, można w prosty sposób dodawać kolejne węzły vSAN działające w oparciu o standardowe serwery x86 wyposażone w dyski HDD oraz SSD.

Sposób działania VMware Horizon na platformie vSAN

Rozwiązanie vSAN jest zintegrowane z systemem vSphere, oferując większą wydajność niż produkty oparte na urządzeniach wirtualnych. Podłączone do serwerów dyski HDD oraz SSD są grupowane w ramach puli, dzięki czemu tworzy się rozproszony współdzielony magazyn danych, stanowiący definiowaną programowo warstwę pamięci masowej przeznaczoną do obsługi wirtualnych pulpitów i aplikacji. Warstwa ta charakteryzuje się wyjątkową wydajnością dzięki zastosowaniu pamięci podręcznej i buforowaniu komunikacji I/O opartemu na pamięci flash a opóźnienia w komunikacji są minimalne.

Zmniejszenie kosztów i złożoności infrastruktury

Rozwiązanie VMware Horizon na platformie vSAN pozwala ograniczyć koszty i zmniejszyć złożoność pamięci masowej w środowisku zwirtualizowanym.

Wyjątkowo prosta konstrukcja pamięci masowej do obsługi wirtualnych stacji roboczych i aplikacji

Virtual SAN ułatwia zarządzanie i automatyzację pamięci masowej obsługującej stacje robocze i aplikacje dzięki wyeliminowaniu tradycyjnych macierzy i udostępnieniu administratorom znanych narzędzi vCenter zamiast niestandardowych interfejsów zarządzania. Reguły obsługi pamięci masowej stają się częścią procesu tworzenia maszyny wirtualnej, zatem każdy wirtualny pulpit automatycznie uzyskuje dostęp do pamięci odpowiedniego typu. Automatyczne reguły obsługi storage-u można tworzyć na poziomie maszyny wirtualnej, co pozwala zastosować autodostrajanie i równoważenie pamięci zgodnie z potrzebami stacji roboczych i aplikacji.

Wydajność, skalowalność i komfort pracy zbliżony do działania w środowisku fizycznym

Virtual SAN oferuje wydajność umożliwiającą pracę użytkowników na maszynach wirtualnych przy wydajności znanej ze stacji roboczych i aplikacji pracujących na urządzeniach fizycznych. Rozwiązania oparte wyłącznie na pamięci flash pozwalają uzyskać przepustowość dochodzącą do 90 tysięcy IOPS per host a opóźnienia nie przekraczają milisekundy. W środowiskach hybrydowych zawierających zarówno pamięci flash, jak i dyski magnetyczne, rozwiązanie vSAN zapewnia dużą wydajność działania standardowego sprzętu dzięki zastosowaniu dysków SSD do buforowania odczytu/zapisu oraz dysków HDD do trwałego zapisu danych, co pozwala zbilansować wymagania dotyczące wydajności i kosztów.

Mniejsze nakłady inwestycyjne dzięki opcji zakupu w miarę rozbudowy środowiska

VMware Horizon

vSAN zbudowany jest w oparciu o rozproszoną architekturę umożliwiającą elastyczne skalowanie bez zakłócania działania systemów. Można jednocześnie zwiększać pojemność i wydajność pamięci poprzez dodawanie nowych hostów do klastra (scale out) bądź rozbudowywać posiadane hosty o dodatkową pamięć bądź dyski HDD/SSD (scale up). Model przyrostowej rozbudowy zapewnia przewidywalne, liniowe skalowanie środowiska, a zarazem pozwala w ekonomiczny sposób rozłożyć inwestycje w czasie. Virtual SAN jest częścią oprogramowania VMware Horizon w wersjach Enterprise Edition i Advanced Edition. Decydując się na jego wdrożenie mamy duże szanse na zwiększenie zwrotu z inwestycji w wirtualizację stacji roboczych i obniżyć całkowite koszty użytkowania.