Grafana IntegraKom
IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem Grafana

Wybór Grafana Enterprise Stack będzie odpowiedni dla przedsiębiorstw w fazie dużego wzrostu oraz dla firm, które przewidują znaczną rozbudowę systemu albo zwiększenie liczby użytkowników, ale również dla firm, które odnotowały spadek wydajności aplikacji spowodowany rozbudową.

Grafana Enterprise Stack zapewnia pełne i szybkie wsparcie we wdrażaniu narzędzia. Obejmuje dostęp do wtyczek korporacyjnych, które pobierają istniejące źródła danych i pozwala je przenieść bezpośrednio do Grafana. Oznacza to, że możesz w pełni wykorzystać rozwiązania do monitorowania bazy danych, wizualizując wszystkie dane w łatwiejszy i bardziej efektywny sposób. Licencjonowana wersja Grafana Enterprise z dodatkowymi możliwościami jest dostępna jako samodzielna instalacja lub konto w usłudze chmurowej Grafana Labs. Użytkownicy końcowi mogą tworzyć złożone pulpity monitorowania z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi typu Query Builder do budowania zapytań.

Grafana Labs partner IntegraKom

Usługa Grafana Enterprise Stack – skalowalna, prosta, bezpieczna, wspierana

Grafana Enterprise Stack zawiera funkcje, które zapewniają lepszą skalowalność, współpracę, operacje i zarządzanie w samodzielnym środowisku. Potężna wizualizacja i alertowanie Grafany wzbogacone są o dostęp do wtyczek korporacyjnych danych. Usługa obejmuje unikalne podejście do indeksowania, przechowywania i architektury administracyjnej dzienników, które umożliwia firmom bezpieczne pobieranie i analizowanie dzienników w skali. Oferuje skalowalną, samodzielnie zarządzaną usługę Prometheus, która jest prosta w użyciu, obsłudze i utrzymaniu oraz wspierana przez Grafana Labs.

Usługa zbudowana jest w oparciu o zasady nowoczesnych systemów rozproszonych, aby rosnąć wraz z Twoimi aplikacjami i infrastrukturą. Pozwala osiągnąć maksymalną potencjalną obserwowalność, ponieważ nie nakłada limitów metryk i dzienników. Nie generuje kosztów ogólnych infrastruktury monitorującej, zarówno w zakresie zasobów, jak i czasu pracy ludzi. Grafana Enterprise Stack to łatwe przechowywanie danych dotyczących aplikacji i infrastruktury w jednym scentralizowanym klastrze lub w wielu klastrach bez konieczności angażowania specjalnego zespołu.

Co zyskujesz z Grafana Enterprise Stack?

Usługa Grafana Enterprise Stack zapewnia prostą administrację i bezpieczeństwo obejmujące całą organizację. Zaawansowane narzędzia administracyjne ułatwiają zarządzanie, audyt i gwarantują zabezpieczenia uprawnień użytkowników i danych. Z uwagi na to, że nie wszyscy potrzebują dostępu do tych samych danych, można nimi zarządzać elastycznie, tworzyć wgląd do odpowiednich danych dla poszczególnych zespołów. Scentralizowane uwierzytelnianie pozwala na bezproblemową integrację z istniejącą platformą LDAP/Active Directory, aby umożliwić jeden punkt kontroli. Grafana Enterprise Stack to najlepsza w swojej klasie wydajność zapytań, która oznacza możliwość szybkiego tworzenia i udostępniania w całej organizacji pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym. Szczegółowe dzienniki zdarzeń są eksportowane wprost do Enterprise Logs w celu śledzenia i zapobiegania podejrzanej aktywności.

Grafana Enterprise Stack jest usługą zaprojektowaną w specjalny sposób, aby poradzić sobie zarówno ze skalą ilości danych dnia dzisiejszego, jak i jutrzejszym wzrostem. Zapewnia bezpieczny dostęp i lepszą ochronę danych. Wsparcie, szkolenia i doradztwo ze strony zespołu Grafana Labs. Integruje metryki i logi z Grafana.

Zmień swój zespół w ekspertów

Grafana Enterprise Stack gwarantuje szkolenia prowadzone przez inżynierów, aby pomóc Twojemu  zespołowi podnieść poziom umiejętności i strategii. Zapewnienia możliwość współpracy w celu przyspieszenia nowych funkcji i funkcjonalności oraz kształtowania przyszłości Grafana Enterprise. Spersonalizowane szkolenia prowadzone przez ekspertów pozwolą maksymalnie wykorzystać Grafanę, Graphite, Prometheusa i Loki. Grafana Labs pomoże Twojemu zespołowi wybrać najlepsze praktyki w zakresie oprzyrządowania i wdrożenia, a także będzie dostępnym na żądanie źródłem odpowiedzi na bieżące pytania.