IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym VMware

VMware Cloud Foundation pozwala w prosty i szybki sposób stworzyć zintegrowaną chmurę hybrydową. Daje przy tym użytkownikom dostęp do zestawu narzędzi oraz usług, które pozwalają na przetwarzanie danych, korzystanie z pamięci masowej, komunikacji sieciowej, czy zarządzanie chmurą.

Aspekty takie jak przetwarzanie danych, komunikacja sieciowa, zarządzanie pamięcią masową, czy wprowadzone zabezpieczenia decydują dziś o tym, czy przedsiębiorstwa, firmy i organizacje będą w stanie utrzymać swą przewagę konkurencyjną. Zdarza się jednak, że wiele podmiotów działających na rynku napotyka na trudności, jakie wiążą się z korzystaniem z chmury hybrydowej czy centrum danych sterowanego programowo. Można wymienić wśród nich:

  • złożoną operacyjnie obsługę i kontrolę zróżnicowanej infrastruktury;
  • poprawę zabezpieczeń w kontekście chęci zadbania o cyberbezpieczeństwo;
  • zagwarantowanie odpowiednich poziomów usług dla aplikacji o znaczeniu krytycznym dla działania przedsiębiorstwa w ramach przyjętego budżetu;
  • zarządzanie ryzykiem i kosztami w kontekście zależności od jednego dostawcy lub chmury.

Klienci, którym zależy na sprawnym wdrożeniu chmury hybrydowej powinni rozważyć skorzystanie z najnowocześniejszej platformy chmurowej od VMware, czyli VMware Cloud Foundation™. Oferuje ona zestaw sterowanych programowo usług w zakresie przetwarzania danych, pamięci masowej, komunikacji sieciowej, zabezpieczeń i zarządzania chmurą. Dzięki dostępnym w ramach VMware Cloud Foundation usługom można korzystać z aplikacji korporacyjnych (zarówno tych tradycyjnych, jak i znajdujących się w kontenerach), dodatkowo pracując w różnych środowiskach – tak prywatnych, jak i publicznych.

VMware Cloud Foundation w znaczący sposób upraszcza tworzenie chmury hybrydowej, gdyż oferuje jedno, zintegrowane rozwiązanie –  łatwe w instalacji i obsłudze dzięki zastosowanym mechanizmom. Jakie jeszcze zalety VMware Cloud Foundation daje się wskazać?

VMware Cloud Foundation rozległy ekosystem
Rozległy ekosystem kompatybilnych rozwiązań

VMware Cloud Foundation – łatwa obsługa i swoboda pracy w chmurze

W przeciwieństwie do infrastruktury ograniczonej przez różne urządzenia, niosącej za sobą konieczność powiązania usług z fizycznym sprzętem lub uzależnienie ich od jego funkcji, w przypadku VMware Cloud Foundation możliwe jest ich oddzielenie. Za sprawą tego rozwiązania, infrastruktura staje się niezależna nie tylko od sprzętu, ale również od lokalizacji geograficznej. Właściwie zdefiniowane zasoby infrastrukturalne mogą zostać wówczas rozsiane po różnych centrach przetwarzania danych, należących do organizacji lub dostawcy usług chmurowych.

VMware Cloud Foundation stanowi kontynuację platformy do wirtualizacji serwerów firmy VMware, czyli VMware vSphere. W wyniku wspomnianej już integracji funkcji do zarządzania chmurą zostaje stworzona platforma chmury hybrydowej. Dzięki niej użytkownicy zyskują kompleksowy model działania, bazujący na narzędziach i procesach znanych z vSphere. Daje też możliwość swobodnego uruchamiania aplikacji w dowolnym miejscu, których – tu kolejna zaleta – nie trzeba tworzyć ich na nowo.

Platforma VMware Cloud Foundation zapewnia więc klientom wszystko to, co wiąże się z elastycznością i swobodą pracy w chmurze. Firma czy organizacja może zdecydować się na wykorzystywanie chmury prywatnej w konfiguracji lokalnej i rozwinąć ją do chmury publicznej w zakresie wybranych przez siebie aplikacji i zadań. Może również połączyć lokalne centrum przetwarzania danych z chmurami prywatnymi – dzięki czemu można przenieść więcej aplikacji i zadań do chmury publicznej. Inny sposób skorzystania z tego rozwiązania przez firmy to ograniczenie infrastruktury lokalnej i przerzucenie chmury prywatnej do publicznej.

VMware Cloud Foundation prawdziwa chmura hybrydowa
Prawdziwa chmura hybrydowa opiera się na wspólnej platformie infrastruktury

VMware Cloud Fundation – kluczowe funkcje i cechy

W pełni zintegrowany stos sterowany programowo

Oprogramowanie VMware Cloud Foundation powstało z chęci stworzenia pojedynczego, zintegrowanego rozwiązania sterowanego programowo, którego elementy będą ze sobą sprawnie współpracować. Dzięki temu firmy, organizacje czy przedsiębiorstwa nie muszą  martwić się o zgodność poszczególnych komponentów wykorzystywanego systemu. VMware Cloud Foundation pozwala też na uproszczone zarządzanie pamięcią masową oraz znacząco przekłada się na jej elastyczność. Klienci mogą też łatwo monitorować procesy z uwzględnieniem aplikacji, sprawniej i szybciej rozwiązywać ewentualne problemy oraz korzystać z automatycznych funkcji proaktywnego zarządzania zadaniami i ich planowania.

Zintegrowane zabezpieczenia w VMware Cloud Foundation

VMware Cloud Foundation to także zabezpieczenia dla wszystkich aplikacji. Oferuje m.in.  mikrosegmentację na poziomie sieci, rozproszone zapory ogniowe, sieci VPN, szyfrowanie maszyn wirtualnych, hiperwizora i vMotion na poziomie przetwarzania danych oraz szyfrowanie danych w spoczynku niezależnie od pamięci masowej.

Zautomatyzowane zarządzanie cyklem eksploatacji

VMware Cloud Foundation pozwala na proste zarządzanie środowiskiem – wszystko za sprawą wbudowanych funkcji automatyzacji działań, jakie wiążą się z początkowym uruchamianiem platformy oprogramowania.

Szybkie wdrażanie

Oprogramowanie to automatyzuje proces uruchamiania całej platformy oprogramowania, w tym włączania maszyn wirtualnych do infrastruktury, tworzenia klastra zarządzania, konfigurowania pamięci masowej oraz tworzenia klastra i przydzielania do niego zasobów.

Uproszczone wprowadzanie poprawek i uaktualnień

Cloud Foundation upraszcza proces wdrażania poprawek i uaktualnień platformy. Co więcej, administratorzy chmury mogą wybrać też termin i zakres aktualizacji, jaka ma zostać wykonana.

VMware Cloud Foundation elastyczność pracy w chmurze
Platforma VMware Cloud Foundation zapewnia elastyczność pracy w chmurze

VMware Cloud Foundation: pełny potencjał chmury

Platforma VMware Cloud Foundation daje szansę na wykorzystanie pełnego potencjału, jaki drzemie w sterowanej programowo architekturze od VMware, a wszystko to za sprawą  zwiększonej wydajności działań w chmurach prywatnej i publicznej. Oznacza to, że wdrożenie chmury hybrydowej jest szybsze i sprawniejsze, a to znów przekłada się na wydajniejszą pracę administratorów. Przykładowo, porównując to rozwiązanie ze starszym centrum przetwarzania danych opartym na sterowaniu sprzętowym użytkownicy mogą odnotować korzyści takie jak:

  • Do 15 razy krótszy czas wprowadzenia na rynek – głównie za sprawą wykluczenia złożonych procesów związanych z projektowaniem, testowaniem, uruchomieniem i konfiguracją systemu.
  • Możliwość podwojenia wydajności administratorów z racji na automatyzację procesów związanych z codziennym zarządzaniem (jak wprowadzanie poprawek i aktualizacji oraz monitoring).
  • Pozbawione ryzyka cykliczne wdrażanie zasobów IT w dowolnym czasie i miejscu.
  • Do 40% niższy całkowity koszt eksploatacji wdrożeń chmury prywatnej.
  • Wyeliminowanie kosztów sprzętu przy korzystaniu z rozwiązania jako usługi w chmurze publicznej.
  • Możliwość przenoszenia obciążeń między chmurą prywatną a publiczną.

Jeśli zainteresowało Cię to rozwiązanie, zapraszamy do kontaktu – opowiemy o szczegółach i przedstawimy najlepsze dla Ciebie opcje.

VMware Cloud Foundation przegląd platformy
Przegląd platformy VMware Cloud Foundation