IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym VMware

VMware vRealize Suite to kompleksowa platforma służąca przedsiębiorstwom do zarządzania chmurą. Można powiedzieć, że dzięki niej mogą one stworzyć dynamiczny i spójny fundament cyfrowy, który pozwala na korzystanie z aplikacji w środowiskach obejmujących wiele chmur, co wspiera wdrażanie innowacji biznesowych.

VMware vRealize Suite – co to jest?

VMware vRealize Suite jest platformą do zarządzania chmurą, pozwalającą zespołom IT i usługodawcom na to, by umożliwić programistom prostsze i szybsze tworzenie aplikacji bazujących na kontenerach i maszynach wirtualnych w dowolnej chmurze prywatnej, publicznej bądź hybrydowej. Innymi słowy, VMware vRealize Suite jest rozwiązaniem do zarządzania chmurą, skupiającą produkty VMware vRealize Cloud Management, które wspólnie zapewniają lepszą automatyzację oraz zarządzanie przedsiębiorstwem.

Celem platformy jest stworzenie bezpiecznego i spójnego modelu działania. VMware vRealize Suite zawiera kompleksowe funkcje, jakich potrzebujemy do ujednoliconego zarządzania usługami IT w środowisku VMware vSphere, czy innymi hiperwizorami, infrastrukturą fizyczną, kontenerami, platformą OpenStack i chmurami zewnętrznymi (np. VMware Cloud on AWS, Azure i Google Cloud Platform).

VMware vRealize Suite elementy składowe platformy

VMware vRealize Suite – pakiet produktów

VMware vRealize Suite to pakiet obejmujący platformę służącą do zarządzania chmurami hybrydowymi, w skład której wchodzą produkty takie jak:

  • vRealize Automation – pozwala na automatyczne dostarczanie spersonalizowanej infrastruktury, aplikacji i niestandardowych usług informatycznych. Dzięki automatyzacji samoobsługi, użytkownicy mogą zwiększyć produktywność i wydajność.
  • vRealize Operations – umożliwia stałą optymalizację wydajności, bazując na zamierzeniach, efektywnym zarządzaniu pojemnością oraz aktywnym planowaniu i inteligentnemu rozwiązywaniu problemów.
  • vRealize Log Insight™ – daje szansę na zarządzanie dziennikami w czasie rzeczywistym oraz ich analizę.
  • vRealize Business for Cloud – odpowiada za automatyczne kosztorysowanie, pomiary użycia i wycenę usług, jakie wchodzą w skład zwirtualizowanej infrastruktury.
  • vRealize Lifecycle Manager – zezwala na automatyczne instalowanie, konfigurowanie, uaktualnianie oraz zarządzanie stanem i zawartością rozwiązania vRealize.
VMware vRealize Suite struktura platformy

VMware vRealize Suite – zalety

Platforma VMware vRealize Suite oferuje szereg korzyści, wśród których należy wymienić:

  • Sprawność – dzięki platformie możliwa jest szybsza realizacja usług IT, a to z kolei  umożliwia spełnienie wszystkich oczekiwań, jakie mają programiści, by sprawnie realizować swoje zadania.
  • Kontrola – w przypadku vRealize Suite kontrola na odpowiednim poziomie daje szansę na wsparcie pracy zespołów IT i właściwe zrównoważenie realizacji celów w zakresie płynności i sprawności wykonywanych działań, ale również analizy ryzyka, czy ponoszonych kosztów.
  • Wydajność – dzięki platformie i jej cechom, pracownicy działu IT mogą efektywniej wykorzystać zasoby chmury prywatnej i publicznej, co przekłada się na możliwość ograniczenia środków inwestycyjnych, jak również kosztów związanych z  utrzymaniem.
  • Swoboda – programiści mogą korzystać z dowolnych zasobów przy użyciu interfejsów API, wiersza poleceń, katalogów czy wybranych narzędzi programistycznych, które sami wybrali.

Ponadto, pakiet VMware vRealize Suite uważany jest za jedno z najpowszechniejszych w branży rozwiązań wykorzystywanych do tworzenia środowisk chmur hybrydowych różnych dostawców i zarządzania nimi. Dzięki niemu firmy i organizacje (a dokładniej działy IT i programiści) mogą korzystać z różnych funkcji zarządzania operacjami na poziomie działania aplikacji, co oznacza, że programiści mogą płynnie i sprawnie zarządzać rozproszonymi aplikacjami, jakie znajdują się w chmurze, a które opierają się na mikrousługach. Mogą też optymalizować ich wydajność i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym.

Ponadto, możliwe jest programowalne przydzielanie zasobów, co oznacza, że zespoły IT mogą łatwo uzyskiwać dostęp do wybranych zasobów infrastruktury i aplikacji – i to w dowolnej chmurze –  dzięki użyciu interfejsu API, katalogu lub wiersza poleceń. Mogą także wykorzystać funkcje zarządzania pełnym cyklem życia.  Ostatnim z elementów, o których warto wspomnieć w tym kontekście są autonomiczne operacje. Zespół IT może w sposób ciągły optymalizować pojemność i wydajność na podstawie zamierzeń operacyjnych i biznesowych. Co więcej, vRealize Suite pozwala podmiotom działającym na rynku na analizowanie powyższych zastosowań na potrzeby analizy finansowej i ponoszonych kosztów. Innymi słowy, chodzi o szansę poznania kosztów opcji infrastruktury i zużycia zasobów przez użytkowników końcowych w celu zmaksymalizowania zwrotu z nakładów, jakie wydatkowane są na inwestycje.

Jeśli interesuje Cię wdrożenie platformy VMware vRealize Suite, skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i doradzimy optymalne rozwiązanie!