GitLab
IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem GitLab

Jako autoryzowany partner GitLab oferujemy wiodące na rynku narzędzia ułatwiające tworzenie i rozwój oprogramowania i aplikacji, pozwalające na zarządzanie projektem na wyższym poziomie i lepszy workflow pomiędzy członkami zespołu.

GitLab to platforma do zarządzania projektami. GitLab oferuje rozwiązania, mające na celu usprawnienie pracy, w tym procesu przesyłania danych i uwag, a w konsekwencji – łatwiejszą pracę nad tworzeniem aplikacji czy realizacji projektów. Jakie są podstawowe funkcjonalności i zalety GitLab?

GitLab partner IntegraKom

GitLab – gdy platforma dla programistów potrafi więcej

GitLab to platforma do wspólnej pracy, zwana także kuźnią. Została stworzona w celu usprawnienia wymiany informacji i poprawy współpracy między programistami, by mogli oni tworzyć i promować poprzez współdzielone narzędzie nowe oprogramowania. Jego funkcjonalność jest na tyle łatwa i intuicyjna, że z czasem GitLab zaczęto wykorzystywać także w innych branżach, również do projektów niezwiązanych z tworzeniem oprogramowania i aplikacji.

Jak sama nazwa wskazuje, platforma GitLab opiera się na systemie kontroli wersji Git. Dzięki temu użytkownicy mogą działać na kodzie źródłowym programów i rozwijać swoje produkty w sposób uporządkowany. Innymi słowy, GitLab pozwala na to, by monitorować cały cykl życia oprogramowania, a konsekwencji łatwo nim zarządzać.

Platforma GiLab została napisana w języku Ruby on Rails. Warto o niej wiedzieć, że ma ogromną liczbę projektów typu open source, które mogą być przechowywane i publicznie dostępne: a co za tym idzie, można z nich swobodnie korzystać.

Istnieją trzy edycje GitLab: GitLab Community Edition (CE): dostępna bezpłatnie na licencji MIT Expat. GitLab Enterprise Edition (EE), która zawiera dodatkowe funkcje – bardziej przydatne dla organizacji z ponad 100 użytkownikami. Trzecia wersja GitLab to JiHu Edition (JH) działająca na rynku chińskim.

Gitlab DevOps Platform

Hostingowy serwis internetowy przeznaczony do projektów programistycznych GitLab jest oparty na systemie kontroli wersji Git oraz otwartoźródłowym oprogramowaniu. GitLab to jedyna wszechstronna platforma współpracy DevOps dostarczana jako pojedyncza aplikacja ciesząca się uznaniem w wielu raportach analityków rynkowych. Umożliwia organizacjom maksymalizację ogólnego zwrotu z tworzenia oprogramowania poprzez szybkie i wydajne dostarczanie oprogramowania, przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa i zgodności. Dzięki GitLab każdy zespół w organizacji klienta może wspólnie planować, budować, zabezpieczać i wdrażać oprogramowanie, aby szybciej osiągać wyniki biznesowe, zachowując przy tym pełną przejrzystość, spójność i rozpoznawalność.

GitLab – własny serwer w zasięgu ręki

Jeśli chodzi o GitLab, jedną z najważniejszych zalet tego narzędzia jest fakt posiadania kontroli nad repozytoriami Git (chodzi o wspomniany już system kontroli wersji Git). Owa kontrola nad repozytoriami Git jest kluczowa, jeśli zależy nam na tym, by nasze narzędzia i produkty nie musiały być obsługiwane przez inne firmy, ale abyśmy mogli robić to we własnym zakresie. Własna instalacja GitLab oznacza też większą kontrolę. Można dokonać instalacji środowiska na serwerze dedykowanym lub skorzystać z gotowego rozwiązania. Repozytoria Git są ważną częścią procesu rozwoju oprogramowania i wiążą się z tematem pracy z Gitem i obsługą zdalnych repozytoriów. Należy wiedzieć, że zdalne repozytorium to wersja projektu utrzymywana na serwerze dostępnym poprzez internet lub inną sieć. Można mieć ich kilka, a każde może być tylko do odczytu lub zarówno odczytu jak i zapisu. Współpraca w grupie zakłada zarządzanie zdalnymi repozytoriami oraz pokazywanie zmian na zewnątrz i pobieranie ich w celu współdzielenia pracy/kodu.

Sprawna praca nad projektem: co oferuje GitLab

Powołując się na teorie związane z procesem rozwoju oprogramowania w tradycyjny sposób przebiega najczęściej w 10-ciu głównych krokach. GitLab stworzył rozwiązanie dla każdego z nich:

 • POMYSŁ: wszystko zaczyna się od pomysłu, który powstaje na ogół w wyniku grupowej rozmowy. Na tym etapie, GitLab wykorzystuje integrację z Mattermost.
 • ZGŁOSZENIE: Za najbardziej wydajny sposób na przedyskutowanie czy poddanie analizie pomysłu jest zgłoszenie go w systemie. W tens sposób za sprawą GitLab zespół i współpracownicy mogą pomóc autorowi pomysłu w jego dopracowaniu i rozwoju – a dokładniej przy pomocy Issue Trackera.
 • PLAN: Kolejnym etapem jest planowanie prac nad projektem. Zanim jednak ruszą prace, za pomocą platformy GitLab należy nadać priorytety, określić funkcje członków zespołu i zorganizować workflow. W tym celu sprawdza się użycie Issue Board.
 • KODOWANIE: Gdy procesy konsultacyjne i planowania zostaną ukończone, można przejść do kolejnego etapu, czyli kodowania. Ma on na celu stworzenie pierwszej wersji oprogramowania (software). W chwili, gdy zakończymy planowanie, możemy zacząć pisać kod.
 • COMMIT: Gdy pierwsza wersja, zwana często wersją roboczą nabiera właściwego kształtu, możemy commitować kod do funkcjonalnego brancha z kontrolą wersji.
 • TESTY (testing): Dzięki GitLab CI możemy uruchamiać skrypty budujące i testujące powstającą aplikację.
 • RECENZJA: Gdy nasze skrypty, buildy i testy działają, nabieramy gotowości do poddania kodu recenzji i akceptacji.
 • STAGING: To etap, na którym kod jest wysyłany do środowiska testowego, aby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie.
 • PRODUKCJA: Gdy wszystko działa prawidłowo, czas na wdrożenie aplikacji w środowisku produkcyjnym.
 • FEEDBACK: Ostatni etap to czas na wprowadzanie poprawek – co ważne GitLab daje na nie miejsce. Na tym etapie realizacji projektu można alternatywnie skorzystać również z Cycle Analytics: narzędzia do mierzenia czasu, który został poświęcony na każdy z etapów.

Płynne, efektywne i bezproblemowe przejście przez wszystkie wymienione etapy wymaga wypracowania i trzymania się dobrych mechanizmów, które wspierają tak ważny dla realizacji projektu workflow. Niewątpliwie jednak GitLab należy do narzędzi i platform, które doskonale go wspierają za sprawą poszczególnych i niezwykle przemyślanych funkcjonalności.

GitLab – wokół funkcjonalności

W GitLab esencję stanowi GitLab Issue Board czyli tzw. tablica zgłoszeń: to m.in. z tego powodu GitLab uważa się za dobre narzędzie do planowania i organizowania zgłoszeń/ etapów, umożliwiające dopasowanie ich do procesów w danym projekcie. Tablica wyświetla odpowiednio oznaczone/ wypunktowane listy, umożliwiające m.in. podział czy filtrowanie zgłoszeń według kategorii.

GitLab workflow issue board
GitLab Issue Board

Zgłoszenia (issues) to pierwsza z ważnych funkcji workflow GitLab’a. Rozpoczęcie dyskusji od zgłoszenia to najlepszy sposób na śledzenie ewolucji nowego pomysłu. Issue Tracker umożliwia między innymi: dyskutowanie o pomysłach, proponowanie nowych rozwiązań, zadawanie pytań, zgłaszanie błędów i nieprawidłowego działania, otrzymywanie wsparcia, rozważanie nowych implementacji kodu. Każdy z projektów prowadzony w GitLabie dysponuje swoim Issue Trackerem.

Issue Tracker pozwala na między innymi:

 • dyskutowanie o pomysłach,
 • proponowanie nowych rozwiązań,
 • zadawanie pytań,
 • zgłaszanie błędów i nieprawidłowego działania,
 • otrzymywanie wsparcia,
 • rozważanie nowych implementacji kodu.

GitLab a ustawiony deadline

Kolejną z ważnych funkcji GitLaba jest fakt, że do każdego zgłoszenia można przypisać datę. Niektóre zespoły mają po brzegi wypełnione grafiki, dlatego opcja ustawienia deadline’u dla wdrożeń i rozwiązywania problemów jest tu kluczowa i porządkuje codzienną pracę. Taką możliwość dają właśnie owe terminy.

W przypadku terminów, jakie należy określić w rozbudowanych i wieloetapowych zadaniach jak np. uruchomienie produktu czy też śledzenie zadań o charakterze kwartalnym czy półrocznym, mamy do dyspozycji kamienie milowe (milestones).

GitLab – delegowanie zadań

To, co należy podkreślić jeśli chodzi o GitLab, to fakt, że w chwili, gdy ktoś rozpoczyna pracę nad zgłoszeniem, można je przypisać bezpośrednio do danej osoby. Podział zadań można modyfikować bez większych ograniczeń. Należy jednak przestrzegać pewnej zasady, jaka przyświeca pracy na platformie GitLab: osoba przypisana do zadania/ zgłoszenia na danym etapie jest za nie odpowiedzialna do momentu przekazania go komuś innemu. rzecz jasna GitLab daje opcję przefiltrowania zgłoszenia według przydziałów.

Oznaczenia GitLab

Oznaczenia GitLab są następną ważną częścią workflow GitLab’a. Możemy używać ich do kategoryzowania zgłoszeń, rozmieszczania ich w workflow, jak i również do nadawania priorytetów.

GitLab – inne cechy i zalety

Wśród cech i zalet GitLab wymienia się:

 • Projekty i nadzór. Rozwiązanie oferuje możliwość śledzenia błędów, zmiany statusu, przypisania zadania przez wszystkich uprawnionych users, którzy korzystają z GitLab.
 • Integracja. Elastyczne opcje integracji GitLaba zawierają szeroki zakres narzędzi, które mogą poprawić i przyspieszyć proces programowania czy powstawania kodów (code).
 • System etykiet. Dostępny jest prosty system tagowania w celu uproszczenia klasyfikacji błędów, zapytań itp., co z kolei przekłada się na usprawnienie pracy.
 • Decyzja korporacyjna. Metody licencjonowania pozwalają zintegrować rozwiązania z przedsiębiorstwem i pracować w środowisku korporacyjnym.
 • System Wiki. Niezależny system do przechowywania plików i tworzenia dokumentacji, który jest przechowywany dla każdego projektu jako osobne repozytorium.
 • Łatwe i czytelne wdrażanie zmian. Platforma GitLab rozwiązuje problemy wspólnej edycji przez programistę czyjejś gałęzi kodu.
 • Wbudowana ciągła integracja (integration).
 • Metoda Uwierzytelnienia. Platforma GitLab oparta jest na systemie ról, który jest już używany do budowania dostępu do repozytoriów lub elementów systemu.
 • Możliwości importu/eksportu. GitLab oferuje wiele możliwości importowania danych z wielu innych źródeł. Importuj zadania i problemy z Jira lub innych podobnych systemów, konfiguruj integrację i synchronizację danych.
 • Rozlokowanie. Rozwiązanie oferuje platformę Kubernetes do wdrożenia. Ponadto zakłada się możliwość lokalnego lub chmurowego hostingu na serwerach firmy.
 • Prywatne repozytoria. GitLab może oferować prywatne repozytoria przechowujące otwarty kod źródłowy.
 • Eksport CSV. Możliwość wyeksportowania całego drzewa błędów jako pliku CSV i wysłania go jako załącznika w formie powiadomienia e-mailem podczas wprowadzania zmian.
 • Poufność. Specjalny moduł GitLab umożliwia tworzenie prywatnych oddziałów, do których dostęp mają tylko uczestnicy projektu.
 • Wykres wypalenia. Rozwiązanie oferuje śledzenie procesu pracy na sprincie w postaci tak zwanego schematu spalania zadań.
 • Analityka. Specjalna sekcja zawiera dane analityczne na temat procesu rozwoju, śledzenie czasu spędzonego, planowanie przyszłych zadań, monitorowanie bieżącej aktywności.
 • Ciągłe aktualizacje. Rozwiązanie znane jest z comiesięcznych aktualizacji. Każdego 22 dnia miesiąca GitLab wprowadza kilka aktualizacji swojego produktu.
GitLab wiki
GitLab Wiki

GitLab traktować należy jako stabilną i spójną platformę, która kompleksowo łączy wszystkie niezbędne narzędzia, które mogą być przydatne przez cały cykl życia oprogramowania. Ciągła integracja i koncentracja na narzędziach DevOps przenosi GitLab na wyższy poziom, pozostawiając konkurentów w tyle.

GitLab a Github

GitLab a GitHub

Zarówno GitHub , jak i GitLab są oparte na nadrzędnym systemie rozproszonej kontroli Git, ale mają różne podejścia programistyczne. Podobnie jak GitHub, GitLab jest menedżerem repozytoriów, który umożliwia zespołom współpracę nad kodem . Napisany w Ruby and Go, GitLab oferuje podobne funkcje do śledzenia problemów i zarządzania projektami jak GitHub.

Innymi słowy, główną różnicą między GitHub i GitLab jest platforma, którą przedstawia każda filozofia. GitHub ma wyższą dostępność i jest bardziej skoncentrowany na wydajności infrastruktury, podczas gdy GitLab jest bardziej skoncentrowany na oferowaniu systemu opartego na funkcjach ze scentralizowaną, zintegrowaną platformą dla programistów internetowych.

Po poznaniu różnic i podobieństw między GitHub a GitLab, zalety i wady tych platform mogą pomóc w podjęciu decyzji. Wśród zalet wymienia się fakt, że wybierając GitLab pracujemy na licencji typu open source, co umożliwia samodzielny hosting na dowolnym planie. Jest bardzo dobrze zintegrowany z Gitem, choć interfejs niektórzy z programistów mogą uznać za wolniejszy. Niemniej jednak wykorzystując przyjazny interfejs użytkownika, GitLab umożliwia wydajną pracę, zarówno przy użyciu wiersza poleceń, jak i samego UI. Cykl rozwoju oprogramowania w jednym miejscu GitLab jest bardzo pomocny zarówno dla deweloperów, jak i również dla innych członków zespołu.

Jeśli szukasz rozwiązań dla swojej firmy, skontaktuj się z nami, wysyłając zapytanie mailem lub przez formularz. Zachęcamy do kontaktu!