IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Nagios

Jako autoryzowany partner Nagios oferujemy wiodące na rynku oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska IT. Scentralizowany, spełniający standardy przemysłowe pakiet oprogramowania umożliwia identyfikację  i rozwiązanie problemów z infrastrukturą, zanim jeszcze wpłyną one na krytyczne procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie Nagios

Nagios to scentralizowany system przeznaczony do monitorowania środowiska IT, umożliwiający identyfikacje  i rozwiązanie problemów z infrastrukturą, zanim jeszcze wpłyną one na krytyczne procesy biznesowe.

Nagios - zarządzanie infrastrukturą IT Nagios zielono niebieska grafika z białym napisem Nagios

Nagios XI

Flagowe rozwiązanie do monitorowania infrastruktury, jeden z liderów rynku, spełniający jego aktualne wymagania pod względem bezpieczeństwa. Zaprojektowany z myślą zarówno o mocy, jak i łatwości użytkowania, mając na celu monitorowanie problemów IT w sposób prosty i przejrzysty dostarczając przy tym cennych informacji zespołom wsparcia technicznego. Zakres monitoringu może obejmować wszystkie elementy infrastruktury – m.in. aplikacje, bazy danych, systemy operacyjne, protokoły sieciowe, karty zarządzające. Rozwijanie monitoringu jest możliwe dzięki ogromnej ilości dodatków firm trzecich udostępnianych w ramach licencji GPL.

Nagios Log Server

Aplikacja do zarządzania i analizy logów, pozwalająca organizacjom szybko i łatwo przeglądać, wyszukiwać
i analizować dzienniki ze wszystkich urządzeń.  Nagios Log Server znacznie upraszcza proces wyszukiwania danych, które znajdują się teraz w jednym miejscu. Użytkownicy mogą łatwo przejść do konkretnych problemów, umożliwiając ich szybsze rozwiązywanie  a także korelację zdarzeń w całej infrastrukturze.

Nagios Network Analyzer

Zaawansowany analizator sieci, pozwalający na aktywne reakcje wobec nieprawidłowych i niezamierzonych działań w sieci. Network Analyzer pozwala działać w sposób proaktywny, zaimplementowane narzędzia umożliwiają dostarczanie informacji dot. przepustowości i ruchu w sieci oraz wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, zanim wpłyną one na krytyczne procesy biznesowe.

Nagios Fusion

Nagios Fusion zapewnia możliwość szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów w całej infrastrukturze, zanim wpłyną one na krytyczne procesy biznesowe. Zdalne serwery Nagios rozkładają obciążenie związane z monitorowaniem i wykresami wydajności. Wartości dostępne są w postaci wygodnych info grafik lub dziennika zdarzeń. W miarę rozwoju infrastruktury środowisko monitorowania może się rozwijać bez zwiększania wymagań dotyczących obciążenia lub zarządzania w węźle centralnym systemu.