IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym VMware

VMware vSAN to oprogramowanie do wirtualizacji pamięci masowej klasy korporacyjnej, które umożliwia zarządzanie mocami obliczeniowymi i pamięcią masową za pośrednictwem jednej platformy. vSAN wbudowane w jądro platformy wirtualizacyjnej VMware vSphere optymalizuje przepływ danych, aby zapewnić maksymalną wydajność przy minimalnym obciążeniu procesora i pamięci operacyjnej.

Platforma VMware vSAN pozwala na rozwijanie centrów przetwarzania danych, kontrolowanie kosztów IT i skalowanie z uwzględnieniem przyszłych potrzeb biznesowych. vSAN oferuje zoptymalizowaną pod kątem technologii flash współużytkowaną pamięć masową, zapewniając prostą obsługę wszystkich najważniejszych obciążeń zwirtualizowanych przy użyciu natywnych rozwiązań VMware vSphere. Dzięki vSAN można obniżyć koszty i złożoność tradycyjnej pamięci masowej oraz wybrać najłatwiejszą ścieżkę migracji do infrastruktury hiperkonwergentnej i chmury hybrydowej.

VMware vSan

vSAN stanowi część większej oferty rozwiązań VMware dla centrum danych definiowanego programowo, która umożliwia spójną realizację działań maszyn wirtualnych poprzez zarządzanie oparte na zbiorze reguł. Zastosowanie prostych reguł pozwala automatyzować rutynowe działania i równoważyć zasoby pamięci masowej, dzięki czemu mniej czasu poświęcane jest na zarządzanie i optymalizowana jest wydajność infrastruktury hiperkonwergentnej.

Podstawę vSAN stanowią zgodne ze standardami branżowymi komponenty i serwery x86, które pozwalają na obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji nawet o 50% w porównaniu z tradycyjną pamięcią masową. vSAN działa m.in. na platformie sprzętowej Lenovo ThinkAgile VX Series.

Dzięki kompleksowemu pakietowi oprogramowania platforma VMware pozwala na łatwe skalowanie infrastruktury IT. Ponadto oferuje funkcję natywnego programowego szyfrowania danych w ramach infrastruktury hiperkonwergentnej, zweryfikowaną pod kątem zgodności ze standardem FIPS 140-2.

Najnowsza wersja vSAN (6.7) ułatwia wdrażanie infrastruktury hiperkonwergentnej dzięki uproszczonym operacjom, które pozwalają szybko tworzyć i rozszerzać infrastrukturę chmury automatycznie odzyskującą nieużywaną pojemność oraz rozwiązywać problemy za pomocą narzędzi diagnostycznych vSAN ReadyCare.

Dzięki automatycznym poprawkom i uaktualnieniom infrastruktura jest stabilna i bezpieczna. Platforma vSAN zapewnia stałą wydajność i odporność aplikacji podczas przeprowadzania działań konserwacyjnych i skraca czas rozwiązywania problemów związanych z konserwacją.

vSAN automatyzuje odzyskiwanie zasobów, co dynamicznie obniża wykorzystanie pamięci masowej przez aplikacje oraz zwalnia cenne zasoby i poprawia wydajność aplikacji. Pozwala również administratorom prawidłowo oceniać wielkość potrzeb w zakresie pojemności oraz stopniowo usprawniać planowanie pojemności i zarządzanie nią. Dzięki centralnemu monitorowaniu stanu systemu platforma vSAN przyspiesza także samoobsługę.

Platforma vSAN wykorzystuje rozproszone funkcje RAID i kopie lustrzane pamięci podręcznej oraz korzysta z funkcji Erasure Coding, aby zapewniać wysoki poziom ochrony, redukując przy tym używaną pojemność pamięci masowej o 50%.

Project Hatchway dostarcza dla środowisk kontenerowych trwałą pamięć masową, która jest wdrażana w obrębie infrastruktury hiperkonwergentnej opartej na platformie VMware vSAN. Zapewnia ścisłą integrację między platformą vSAN a koordynatorami kontenerów, takimi jak Docker Swarm i Kubernetes.

Wdrożenie zintegrowanej infrastruktury hiperkonwergentej vSAN zapewnia poprawę elastyczności biznesowej oraz przyspiesza modernizację infrastruktury IT.

Najważniejsze cechy i funkcjonalności vSAN

 • ścisła integracja z platformą wirtualizacyjną vSphere;
 • zarządzanie maszynami wirtualnymi na podstawie zbioru reguł;
 • jedno narzędzie do zarządzania – oprogramowanie VMware vRealize Operations działające w ramach VMware vCenter;
 • optymalizacja pod kątem technologii flash – minimalizacja opóźnień operacji dyskowych za pomocą wbudowanej funkcji buforowania na urządzeniach flash po stronie serwera;
 • dodawanie hostów do klastra (skalowanie w poziomie) umożliwia bezprzerwowe zwiększanie pojemności i wydajności; również zwiększanie tylko pojemności w wyniku dodawania dysków do hosta (skalowanie w pionie);
 • definiowane programowo deduplikacja i kompresja optymalizują pojemność pamięci masowej opartej na urządzeniach flash;
 • funkcja erasure coding zwiększa pojemność użytkową pamięci masowej nawet o 100%, nie zmieniając parametrów w zakresie odporności danych;
 • natywna funkcja vSAN Encryption chroni przechowywane dane na poziomie klastra i obsługuje wszystkie funkcje vSAN;
 • vSAN pozwala na utworzenie zaawansowanego rozciągniętego klastra danych, który odpowiednio chroni ośrodek i zasoby lokalne, wykorzystując synchroniczną replikację danych między rozproszonymi geograficznie ośrodkami;
 • funkcja jakości usług QoS ogranicza i monitoruje poziom operacji we/wy na sekundę używanych przez poszczególne maszyny wirtualne;
 • zintegrowana usługa vSAN Health Service pozwala weryfikować kompatybilność sprzętu, monitorować wydajność, tworzyć raporty dotyczące pojemności pamięci masowej oraz przeprowadzać stosowną diagnostykę bezpośrednio z poziomu oprogramowania vCenter Server;
 • dostęp iSCSI – nowością w wersji vSAN 6.7 jest obsługa technologii klastra trybu failover systemu Windows Server (WSFC), która pozwala zmniejszyć liczbę oddzielnych silosów w centrum danych przez zarządzanie większą liczbą aplikacji o znaczeniu krytycznym dla firmy przy użyciu jednego rozwiązania HCI;
 • funkcja vSAN Support Insight wspomaga monitorowanie i rozwiązywanie problemów;
 • dwuwęzłowe połączenie Direct Connect;
 • funkcje automatyzacji klasy korporacyjnej, w tym zestaw zaawansowanych apletów poleceń interfejsu PowerCLI;
 • wbudowane funkcje tolerancji na usterki i zwiększona dostępność.