Oferujemy produkty i usługi największych światowych dostawców technologii IT:

Lenovo– Hewlett Packard– IBM – VMWare– Veeam- Cloudian – Nagios

Infrastruktura hiperkonwergentna i definiowana programowo – dedykowana dla chmur prywatnych i hybrydowych. Zintegrowane i prekonfigurowane systemy łączą w ramach jednego rozwiązania pełną funkcjonalność zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i urządzeń sieciowych. Łatwa instalacja i zarządzanie obniża koszty wdrożenia oraz utrzymania środowiska IT. Umożliwia elastyczne dopasowanie infrastruktury do bieżącego zapotrzebowania organizacji, skraca czas i obniża koszty dostarczanie nowych produktów i usług dla biznesu. Więcej informacji

Wirtualizacja serwerów i pamięci masowych – rozwiązania pozwalające uzyskać najwyższą dostępność, wydajność i maksymalne wykorzystanie zasobów fizycznych infrastruktury IT. Możliwość działania wielu różnorodnych aplikacji i systemów operacyjnych na jednej fizycznej platformie sprzętowej obniża koszty administrowania i rozbudowy, zapewnia wysoką dostępność aplikacji  oraz  łatwe przywracanie środowiska w razie awarii.

Wirtualizacja stacji roboczych – rozwiązania umożliwiające pracownikom mobilnym pracę zdalną poprzez udostępnienie kompletnego środowiska zlokalizowanego na serwerze firmowym. Pozwala to firmie na dostosowanie się do potrzeb pracowników zdalnych, ułatwia zarządzenie dostępem i ochronę danych firmowych.

Object Storage – rozwiązania upraszczające podejście do przechowywania danych, są one przechowywane w formie obiektów takich jak multimedia, pliki graficzne czy inne typy danych niestrukturalnych wraz z opisującymi je  metadanymi. Macierze obiektowe oferują olbrzymie pojemności, szybkie wyszukiwanie, są łatwo skalowalne, w prosty sposób integrują się z chmurami publicznymi czołowych dostawców np. Amazon S3.

Systemy backupowe – tworzenie, przechowywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych zapewniające ochronę danych przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby umożliwiające płynne przywrócenie danych dla kluczowych procesów biznesowych.

Infrastruktura sprzętowa – niezawodny sprzęt stanowi podstawę systemu IT w każdej organizacji. Dostarczamy instalujemy i utrzymujemy serwery, pamięci masowe, przełączniki sieciowe i wszelkie pozostałe urządzenia niezbędne do budowy nowoczesnego data center dowolnej wielkości.

Edge Computing – przetwarzanie danych zbieranych od urządzeń i czujników internetu rzeczy (IoT), przez znajdujące się w ich pobliżu małe, przemysłowe serwery nazywane bramami brzegowymi.

Oprogramowanie zrządzające  infrastrukturą – ułatwia administrowanie zasobami IT przedsiębiorstwa, monitorowanie ich stanu, poziomu utylizacji zasobów, wykrywanie i raportowanie awarii.

Produkty PC klasy biznesowej – zapewnienie pracownikom dostępu do zasobów firmowych; niezawodne stacje robocze, terminale oraz notebooki niezbędne w codziennej działalności.