IntegraKom jest autoryzowanym
partnerem handlowym Altova

Altova MissionKit to pakiet programistyczny zawierający narzędzia XML, JSON, SQL i UML klasy korporacyjnej dla architektów systemów informatycznych i programistów. MissionKit zawiera Altova XMLSpy, MapForce, StyleVision i inne wiodące na rynku produkty do tworzenia najlepszych rozwiązań w programowaniu.

Altova MissionKit

Altova MissionKit to zestaw flagowych aplikacji służących do modelowania i tworzenia architektury systemów i aplikacji przy wykorzystaniu metodologii UML, projektowania aplikacji integrującej technologie takie jak XML czy web serwisy oraz zarządzania dostarczanymi do aplikacji danymi.

Altova MissionKit: pakiet, który oszczędza czas i ułatwia pracę

Kompatybilność i zgodność pomiędzy narzędziami Altova MissionKit oznacza, że ​​nie tylko zaoszczędzimy czas, ale także i środki finansowe. Można zdecydować się na zakup poszczególnych produktów, ale bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zakup pakietu Altova MissionKit. Dzięki temu otrzymamy wszystkie wymienione poniżej produkty:

  • Altova XMLSpy, czyli edytor XML i zintegrowane środowisko programistyczne. To narzędzie, które umożliwia programistom tworzenie aplikacji opartych na XML i

usług internetowych przy użyciu technologii takich jak XML, JSON, XBRL, XML Schema, XSLT, XPath, XQuery, WSDL i SOAP, a także integrację z Visual Studio i Eclipse i nie tylko;

  • Drugim elementem pakietu MissionKit jest Altova MapForce. To wielokrotnie nagradzane narzędzie do mapowania danych, konwersji i integracji; to graficzne narzędzie mapuje dane między dowolną kombinacją XML, JSON, bazy danych, EDI, XBRL, CSV, Excel, Protobuf i / lub usługą sieciową, następnie natychmiast przekształca dane lub automatycznie generuje kod integracji danych w celu wykonania powtarzających się konwersji, integracji itp.;
  • Trzeci produkt w Altova MissionKit to StyleVision, czyli nagradzane narzędzie do projektowania atrakcyjnych raportów i formularzy opartych na XML, bazie danych SQL i danych wejściowych XBRL. Udostępnia moc XSLT w intuicyjnym narzędziu do projektowania oraz dodaje bogatą zawartość, taką jak przyciągające wzrok wykresy. Dzięki temu umożliwia projektantom i programistom skupienie się na projektach docelowych (w formacie HTML, PDF, Word / Open XML, i innych) zamiast na szczegółach XSLT.
  • Altova DatabaseSpy to kolejne unikalne narzędzie w pakiecie MissionKit. Służy do tworzenia zapytań, projektowania i porównywania baz danych; pozwala też na wygenerowanie wykresów bezpośrednio z wyników zapytań. Łączy się ze wszystkimi głównymi bazami danych, ułatwiając edycję SQL, projektowanie struktury bazy danych, edycję zawartości bazy danych, porównywanie schem i zawartości bazy danych oraz konwersję bazy danych
  • Altova DiffDog to unikalne narzędzie do porównywania / scalania plików, katalogów oraz schem i tabel. To łatwe w użyciu narzędzie do scalania różnic umożliwia szybkie porównywanie i scalanie 2 lub 3 plików tekstowych lub plików z kodem źródłowym. Umożliwia ponadto synchronizację katalogów oraz porównywanie schem i tabel bazy danych za pośrednictwem prostego interfejsu. DiffDog zapewnia również zaawansowane funkcje różnicowania i edycji z uwzględnieniem języka XML.
  • Altova SchemaAgent to wizjonerskie narzędzie do analizowania i zarządzania relacjami pomiędzy plikami XML – w projekcie, intranecie, a nawet w przedsiębiorstwie. SchemaAgent zapewnia dokładny obraz infrastruktury XML, w ciągu kilku sekund dostarczając wiedzę potrzebną do wydajnego zarządzania, edytowania i ponownego wykorzystywania komponentów – a wszystko to w produktywny i pozbawiony błędów sposób.

Podsumowując, Altova MissionKit zapewnia:

  • Mapowanie dowolnych danych dla XML, DB, EDI, JSON itp.,
  • Kompleksowe tworzenie wykresów i raportów,
  • Wizualny arkusz stylów i projektowanie raportów,
  • Kompleksową funkcjonalność programowania i automatyzacji XBRL.

Kupując cały pakiet narzędzi otrzymujemy kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na pracę na najwyższym poziomie.