Veeam Data Cloud dla platformy Microsoft Azure i pakietu Microsoft 365 oferuje w modelu usługowym funkcje wszechstronnej pamięci masowej (ang. all-in-one storage), tworzenia kopii zapasowych (BaaS) oraz odzyskiwania zasobów (DraaS) po ataku ransomware. Są one udostępniane za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu.

Veeam Data Cloud for Microsoft Azure

Natywna, chmurowa architektura Veeam Data Cloud, kompatybilna z platformą Microsoft Azure, bazuje na zasadach Zero Trust i wykorzystuje usługę Azure Blob Storage odizolowaną od środowisk produkcyjnych. Kompleksowa usługa obejmuje oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, infrastrukturę i pamięć masową.

Veeam Data Cloud for Microsoft Azure, pierwsza usługa SaaS firmy Veeam do tworzenia kopii zapasowych na platformie Azure, to w pełni hostowana i wstępnie skonfigurowana usługa backupu, która zapewnia niezawodne tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych, przy jednoczesnej możliwości kontrolowania kosztów chmury i optymalizowania ciągłości biznesowej. Usługa backupu Veeam Data Cloud for Microsoft Azure zapewnia kompleksową ochronę i odzyskiwanie danych dla Azure VMs, Azure SQL i Azure Files.

Korzyści Veeam Data Cloud for Microsoft Azure

Najważniejsze korzyści z rozwiązania Veeam Data Cloud for Microsoft Azure wskazywane przez dostawcę|:

  • Szybki zwrot z inwestycji (ROI), dzięki eliminowaniu barier, takich jak: wdrażanie, naprawianie i usuwanie błędnych konfiguracji.
  • Możliwość wykorzystania w segmencie enterprise najlepszych praktyk w zakresie tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i FinOps w usłudze opartej na platformie Azure Well-Architected Framework.
  • Pewność odzyskiwania danych gwarantuje kompleksowa, natywna ochrona z możliwymi do przystosowania parametrami RPO (docelowy punkt odzyskiwania) i RTO (docelowy czas odzyskiwania).

Veeam opracował Veeam Data Cloud for Microsoft 365 w oparciu o rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365. Ta chmurowa usługa backupu zapewnia kompleksową ochronę i odzyskiwanie danych dla Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business i Teams.
Dodatkowo Veeam ogłosił 7 marca 2024 r. przedłużenie 5-letniego strategicznego partnerstwa z Microsoft. Firmy opracowują rozwiązania do ochrony klientów integrując rodzinę produktów Veeam z usługami Microsoft Copilot i AI.

Veeam x Microsoft

Współpraca między Veeam i Microsoft obejmuje m.in.:

  • wspólne prace przy wprowadzaniu dodatkowych funkcji AI do produktów Veeam do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, w tym m.in.: integracja Microsoft Copilot do automatycznej analizy danych, wykonywanie ekonomicznych analiz wspomaganych AI oraz łatwiejsza wizualizacja danych;
  • zintegrowaną obsługę najnowszych interfejsów API dla usługi Microsoft 365 Backup Storage, która pozwala na przyspieszanie procesu tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych w rozwiązaniu Veeam Backup for Microsoft 365;
  • Wprowadzenie nowych funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Veeam dla Microsoft Azure.
  • Przyspieszenie migracji klientów ze środowisk lokalnych do chmury Veeam Data Cloud hostowanej na platformie Azure.
  • Migrację klientów do usług Azure Kubernetes Services i ich ochronę za pomocą rozwiązania Kasten by Veeam.