Veeam Data Platform

W skład Veeam Data Platform wchodzi rozwiązanie Veeam Backup & Replication (VBR) v12, zawierające ponad 500 nowych funkcji i usprawnień, w tym: tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z pamięci masowej, zaawansowaną odporność na ataki oraz ochronę chmury hybrydowej. VBR v12 służy do ochrony aplikacji chmurowych, wirtualnych, fizycznych, SaaS i Kubernetes. Platforma zapewnia ochronę w złożonych środowiskach IT oraz w obliczu rosnącej liczby wyzwań, przed którymi staje każda firma – od przestojów i błędów po ataki ransomware.

Nowa platforma Veeam Data Platform
Nowa platforma Veeam Data Platform

Wersje platformy Veeam Data Platform

Veeam Data Platform zapewnia bezpieczeństwo danych, możliwość odzyskania zasobów oraz swobodę tworzenia kopii zapasowych i korzystania z danych z dowolnego miejsca. Dostępne są trzy wersje platformy klasy korporacyjnej: Foundation, Advanced i Premium. Wszystkie zawierają funkcje VBR i Instant Recovery. Wersje Advanced i Premium oferują zaawansowane funkcje odporności, takie jak monitorowanie, analiza i odzyskiwanie.

Veeam Data Platform – wersja Foundation

  • Wersja Foundation zapewnia kompleksową ochronę danych dzięki rozwiązaniu VBR v12, które zostało rozszerzone o ponad 500 nowych funkcji i usprawnień.

Veeam Data Platform – wersja Advanced

  • Wersja Advanced łączy VBR z Veeam ONE (ONE), oferując możliwość dokładnego i inteligentnego monitorowania, które ma ułatwić identyfikację i rozwiązywanie problemów z tworzeniem kopii zapasowych lub odzyskiwaniem danych jeszcze przed ich wystąpieniem.

Veeam Data Platform – wersja Premium

  • WersjaPremium dostarcza rozwiązania najwyższej klasy w zakresie ochrony i odzyskiwania danych. Oferta obejmuje VBR, ONE i Veeam Recovery Orchestrator (VRO). Wersja Premium dodaje pełną automatyzację do procesu odzyskiwania danych z niemal zerowym docelowym punktem odzyskiwania (RPO). Zapewnia automatyzację testów i pewność odzyskania danych za pomocą jednego kliknięcia.

W ramach edycji Premium klienci mogą również skorzystać z nowej gwarancji Veeam Ransomware Warranty, która pokrywa koszty odzyskiwania danych do 5 mln dolarów w przypadku ataku typu ransomware lub innego cyberataku. Dla uprawnionych użytkowników gwarancja Veeam obejmuje: 30-minutowe wsparcie w ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA), dedykowanego opiekuna wsparcia, kwartalne kontrole w celu zapewnienia najlepszych praktyk operacyjnych oraz opcjonalne usługi projektowania i instalacji przez akredytowanego dostawcę usług Veeam.

Veeam poinformował również, że wdroży zespół Veeam Ransomware SWAT – dedykowaną grupę ekspertów ds. wspierania bezpieczeństwa, przeszkolonych w zakresie odzyskiwania danych po zainfekowaniu przez ransomware, która będzie pomagać firmom w przypadku cyberataku.

Nowa platforma Veeam Data Platform
Nowa platforma Veeam Data Platform

Wszystkie wersje Veeam Data Platform wykorzystują technologię tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych VBR v12. Nowe funkcje, które zwiększają możliwości odzyskiwania danych klasy korporacyjnej, zapewniają odporność na wypadek awarii lub cyberataków w całej chmurze hybrydowej, w tym takie funkcje, jak:

  • Wysyłanie kopii zapasowych bezpośrednio do pamięci masowej: Funkcja ta umożliwia wykorzystanie nieograniczonej skalowalności obiektowej pamięci masowej w siedzibie firmy i w chmurze. Kopie zapasowe mogą być wysyłane bezpośrednio do ekosystemu partnerów Veeam w zakresie obiektowej pamięci masowej w siedzibie firmy, z wydajnością potrzebną do realizacji celów lub tworzenia kopii zapasowych lokalizacji brzegowych bezpośrednio w obiektowej pamięci masowej w chmurze.
  • Potwierdzona niezmienność dla każdego obciążenia: Zapewnia możliwość przywrócenia kopii zapasowych po cyberataku dzięki kompleksowym opcjom niezmienności klasy korporacyjnej od zaufanych dostawców (w tym lokalnej obiektowej, blokowej i plikowej pamięci masowej, wzmacnianym repozytoriom i urządzeniom z funkcją deduplikacji pamięci masowej, obiektowej pamięci masowej w chmurze i taśm).
  • Cyberodporność: Umożliwia szybką reakcję na ataki ransomware poprzez identyfikację, ostrzeganie i przywracanie tylko „czystych” danych, w tym automatyzację i sprawdzoną orkiestrację odzyskiwania dla wszystkich obciążeń roboczych. Wzmacnia politykę zero trust dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu (MFA), kontom usługowym bez hasła (gMSA) dla systemu Windows i poświadczeniom jednorazowym dla systemu Linux, a także wzmocnienie ochrony przed cyberatakami dzięki obsłudze tylko środowiska Kerberos i IPv6.
  • Optymalizacja pod kątem chmury hybrydowej: Pozwala osiągać jeszcze większą wydajność i bezpieczeństwo w chmurze hybrydowej dzięki niezmiennym kopiom zapasowym dla obciążeń AWS i Microsoft Azure, nowym zintegrowanym z chmurą agentom dla obciążeń typu lift-and-shift oraz ujednoliconemu monitorowaniu i raportowaniu w chmurze.
  • Kompleksowy ekosystem: Veeam Universal Storage API 2.0 oraz nowy Smart Object Storage API zapewniają jeszcze większą odporność w perspektywie skalowania się przedsiębiorstwa i odporności na zagrożenia poza siedzibą firmy. Wśród dostawców ekosystemu są firmy Pure Storage, Scality i Object First, które są pierwszymi partnerami integrującymi się z nowymi interfejsami API.

Kompleksowe rozwiązanie firmy Veeam do monitorowania i analizy jest oferowane w ramach wersji Advanced i Premium Veeam Data Platform. Najnowsza wersja obejmuje obsługę większej liczby rozwiązań Veeam do tworzenia kopii zapasowych (w tym Veeam Backup for Microsoft 365). Ponadto nowe możliwości monitorowania i widoczności obejmują raportowanie niezmienności oraz statusy ochrony danych w środowisku wielochmurowym.

Nowa wersja Veeam Data Platform Premium Edition obejmuje również orkiestrację odzyskiwania danych, narzędzie skracające czas odzyskiwania danych. Dzięki automatyzacji planowania, testowania i orkiestracji kroków niezbędnych do odzyskania danych po awarii, firmy mogą uprościć operacje i zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi tworzenia kopii zapasowych. Veeam Data Platform umożliwia zautomatyzowane odzyskiwanie danych w środowisku Microsoft Azure, natychmiastowe przywracanie kopii zapasowych agentów Veeam w postaci maszyn wirtualnych oraz zautomatyzowane przywracanie danych w celu ich „czystego” odzyskania po ataku ransomware.

Rozszerzenia platformy mogą być dodawane do dowolnej wersji Veeam Data Platform lub działać samodzielnie – w tym przy tworzeniu kopii zapasowych dla Kubernetes z Kasten K10 by Veeam, Veeam Backup for Microsoft 365 oraz Veeam Backup for Salesforce.