Prawidłowo funkcjonujący system SIEM (Security Information and Event Management) działa wydajnie w całej sieci, aby zbierać informacje i oceniać zdarzenia. Co najważniejsze, SIEM pozwala użytkownikom końcowym reagować na potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym.
System SIEM, służący do zarządzania bezpieczeństwem informacji i zdarzeniami, powinien być wykorzystywany przez każdą firmę, która poważnie traktuje cyberbezpieczeństwo. Pozwala on użytkownikom końcowym wykrywać, czy atakujący mogą obrać sobie ich za cel, stworzyć cyberzagrożenia, zostawić bugi lub wykraść informacje. Zaawansowane rozwiązania wysyłają w takich przypadkach alerty. Niektóre mogą być w stanie rozwiązać problem bez interwencji człowieka.
Nagios SIEM

Wszechstronne trio rozwiązań Nagios

System SIEM opiera się na produktach i rozwiązaniach programowych, które łączą zarządzanie informacjami o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem. Kompatybilność i elastyczność są kluczowe w tego typu systemach, ponieważ wiele komponentów może wymagać współpracy i komunikowania się ze sobą. Dlatego powstały współpracujące ze sobą rozwiązania Nagios XI, Nagios Log Server i Nagios Network Analyzer.
Zbieranie informacji jest krytyczną częścią każdego planu SIEM, a ww. trio wydajnych narzędzi zapewnia informacje potrzebne do wykrywania korelacji, sprawdzania potencjalnych zagrożeń i analizowania alertów. Te narzędzia typu open source zapewniają dużą elastyczność, ponieważ nie są ograniczone przez bariery specyficzne dla danej marki. Można używać wszystkich trzech rozwiązań Nagios jako oddzielnych komponentów, aby zbudować i wzmocnić własny system SIEM, tworząc spersonalizowany system, który posłuży jako inwestycja. Najlepsze dedykowane rozwiązanie zaoszczędzi czas, pieniądze i zapobiegnie występowaniu katastrof.

Co oferuje każde z 3 rozwiązań?

Nagios XI: Wykresy multi-stack generowane za pomocą Nagios XI umożliwiają zamieszczanie wielu usług lub hostów na jednej osi czasu lub łączenie ich w jedną wizualizację, co pozwala szybciej podejmować decyzje dotyczące korelacji zdarzeń i wykrywania anomalii. Nagios XI zapewnia również metody wizualizacji i tworzenia kokpitów (ang. dashboards), które dają różnym użytkownikom uprawnienia do określonych elementów. Do tego dochodzi funkcjonalność ostrzegania, dzięki której Nagios XI stał się znany i zyskał renomę.

Nagios Log Server: Agregacja danych stanowi fundament w procesie SIEM i właśnie na tym polu Nagios Log Server szczególnie się wyróżnia. Dzięki temu narzędziu dane można zbierać z absolutnie dowolnego źródła, które udostępnia logi tekstowe, niezależnie od tego, czy jest to lokalna stacja robocza, czy serwer oddalony o setki kilometrów.
Nagios Log Server to również najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie danych. Może to być bardzo przydatne w przypadku scenariuszy zgodności zabezpieczeń. Użytkownicy mogą przerzucać swoje dane w ramach długoterminowego przechowywania danych, i w razie potrzeby w przyszłości łatwo je wyszukiwać.
Na przykład system szpitalny wykorzystujący Nagios Log Server będzie w stanie zbierać dane dziennika z każdego źródła w swoim środowisku i przenosić je do centralnego oprogramowania, gdzie mogą być przechowywane tak długo, jak to konieczne. Jest to niezwykle ważne w środowisku szpitalnym, w którym przechowywanie wrażliwych danych ma kluczowe znaczenie dla zgodności z prawem. Stamtąd dane te można ocenić pod kątem wszelkich korelacji lub informacji dzięki pomocnym wizualizacjom. Dzięki Nagios Log Server system szpitalny nie będzie rozliczany na podstawie ilości przechowywanych danych, co pozwoli uniknąć dylematów: realizacja założonego budżetu czy rejestrowanie wszystkich ważnych danych.

Nagios Network Analyzer: Jak sama nazwa wskazuje, główną funkcją Nagios Network Analyzer jest zbieranie danych o ruchu w sieci. Można zbierać informacje ze wszystkich urządzeń we własnym środowisku, z uwzględnieniem protokołów NetFlow, sFlow, jFlow, cFlow i IPFIX. Za pomocą tego narzędzia można zidentyfikować nieprawidłowości w swoim środowisku i zobaczyć przepływ danych w sieci, gdy przemieszczają się one do i z urządzeń. Użytkownicy mogą również identyfikować ruch port-port lub IP-to-IP i widzieć miejsca w swojej sieci, gdzie natężenie komunikacji jest największe.

Ograniczenie fałszywych alarmów

Najbardziej wydajne systemy SIEM pozwalają na kastomizację. Możliwość unikania fałszywych alarmów to tylko jedna z funkcji kastomizacyjnych, która pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Najbardziej wydajne systemy SIEM pozwalają ustawiać różne własne progi alarmów, co oznacza, że uruchomią się one tylko wtedy, gdy naprawdę tego chcesz. Ta korzyść nie tylko oszczędza czas, ale także zapobiega niepotrzebnym aktywacjom alarmów.

Święty spokój

Łatwo zauważyć, w jaki sposób system SIEM oszczędza dużo czasu i pieniędzy, ale także zwiększa komfort operatorów, czego nie należy ignorować. Ważne jest stworzenie atmosfery pracy, która wspiera administratorów systemu. Wdrożenie systemu SIEM to doskonały sposób na zapewnienie użytkownikom końcowym możliwości skupienia się na kluczowych dla nich obszarach pracy. Zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa daje gwarancję bezcennego spokoju.

Materiał pochodzi z bloga firmowego Nagios: https://www.nagios.com/blog/2021/10/take-control-of-your-data-security-and-siem-systems/.