Grafana

Nowości w pulpitach nawigacyjnych Grafana

Kanały Atom w panelu ‘News’. Oprócz kanałów RSS panel ‘News’ obsługuje teraz kanały Atom, umożliwiając wyświetlanie szerszego zakresu danych i informacji w Grafanie.

Przewijanie w panelu bar gauge. Panel ten w Grafana 8.5 umożliwia funkcję przewijania przy wyświetlaniu dużych zestawów danych zachowując czytelność etykiet. Można ustawić minimalną szerokość lub wysokość słupków w panelu (w zależności od orientacji wykresu).

Podstawianie zmiennych szablonu. Dodana została obsługa zastępowania zmiennych szablonu. Dzięki temu pulpity nawigacyjne są bardziej interaktywne, gdy użytkownik wprowadza obliczenia. Dostępna jest nowa funkcja transformacji, która pomaga uporządkować dane w formacie macierzy przy użyciu wtyczki tabeli Grafana.

Dotychczas tworzenie zapytań na stronie ‘Explore’, dodawanie i umieszczanie ich w pulpicie nawigacyjnym było dość niewygodne. W Grafanie 8.5 można to zrobić jednym kliknięciem. Do strony ‘Explore’ dodano przycisk ‘Add to Dashboard’. Obecnie można wybrać nowy lub istniejący dashboard, a zapytania są automatycznie dodawane jako nowe panele.

Nowości w nawigacji – nowe rozszerzone menu nawigacyjne (beta) z przełącznikiem nowej funkcji nawigacji ułatwia znajdowanie określonych stron.

Nowa funkcja śledzenia. Dzięki funkcji ‘Trace to Logs’ można jednym kliknięciem wyświetlić odpowiednie logi dla śledzenia lub zakres, łącząc się z logami Splunk ze źródła danych śledzenia. Więcej informacji o wtyczce Splunk, która jest dostępna dla klientów z kontem Grafana Cloud lub z licencją Grafana Enterprise na stronie wtyczki Splunk.

Nowości w alertach. W Grafanie 8.5 nadal można zobaczyć alerty Grafana na karcie ‘List’ lub użyć nowej karty ‘Grouped’ do pracy z grupami.

Nowe funkcjonalności RBAC

RBAC dla pulpitów nawigacyjnych, folderów i adnotacji (beta). W dostosowaniu Grafana do potrzeb organizacji, mechanizm RBAC (Role-based access control – kontrola dostępu oparta na rolach) jest wdrażany w każdej usłudze. Dzięki Grafana 8.5 administratorzy Grafana Enterprise mogą decydować, którzy użytkownicy i/lub zespoły mogą tworzyć, czytać, aktualizować, usuwać i udostępniać pulpity nawigacyjne, foldery i adnotacje. Precyzyjna kontrola dostępu jest obecnie w fazie beta, ale ogólna dostępność jest planowana w wersji Grafana 9.0.

RBAC dla alertów [beta]. W Grafanie 8.5 wdrożono szczegółową kontrolę dostępu do reguł alertów, zasad powiadomień i punktów kontaktowych w Grafana Enterprise. Administratorzy Grafana Enterprise mogą uzyskiwać dostęp (z możliwością zapisu i odczytu) do reguł alertów, wyciszeń i powiadomień dla każdego użytkownika, zespołu lub roli.

Nowości w analityce

Lepsze powiadomienia o dostępnych aktualizacjach oprogramowania. Dzięki nowej opcji konfiguracyjnej, możliwe jest obecnie oddzielne sprawdzania aktualizacji wersji Grafana i aktualizacji wersji wtyczek Grafana. Po jej włączeniu aktualizacje będą sprawdzane co 10 minut. Gdy dostępna będzie nowa wersja, powiadomienie pojawi się za pośrednictwem interfejsu użytkownika.

Uproszczony interfejs raportowania. W Grafana 8.5 zmieniony został interfejs tworzenia raportów w Grafana Enterprise, co ma ułatwić i przyspieszyć tworzenie raportów.

Pełna lista nowych funkcji i możliwości wersji 8.5 Grafana na stronie What’s New in Grafana 8.5.