Najnowsza wersja 8.1 platformy Elastic

Na początku marca br. firma Elastic NV udostępniła najnowszą wersję 8.1 platformy Elastic.
Elastic
Umożliwia ona dalsze przyspieszenie cyklu życia oprogramowania dzięki lepszej widoczności zarówno architektur bezserwerowych, jak i praktyk pracy nad projektami informatycznymi CI/CD (Continuous integration/Continuous Delivery).

Przetwarzanie bezserwerowe i narzędzia do automatyzacji CI/CD zapewniają zespołom przewagę konkurencyjną, umożliwiając szybsze cykle rozwoju oprogramowania (ang. software development lifecycles – SDLC) i niższe koszty wdrażania oprogramowania. Dzięki Elastic 8.1, DevOps i zespoły inżynierii niezawodności witryny (ang. site reliability engineering – SRE) mogą bezproblemowo przeprowadzać tracing aplikacji z funkcji AWS Lambda napisanych w językach programowania Node.js, Python i Java (w wersji beta). Ta funkcja zwiększa widoczność narzędzi APM (ang. application performance monitoring) służących do monitoringu i zarządzania wydajnością aplikacji.

Ponadto Elastic 8.1 zawiera nowe, wstępnie wbudowane funkcje wykrywania i ochrony przed wrogimi działaniami, oraz funkcje integracji źródeł danych.

Indeksowanie danych w wersji 8.1 Elastic jest o 20% szybsze i zajmuje o 20% mniej miejsca na dysku.

W wersji 8.1 Elastic użytkownicy Elastic Observability mogą pozyskiwać logi OpenTelemetry, co pozwala standaryzować zbieranie wszystkiego rodzaju danych. Obsługa dzienników OpenTelemetry oferuje zespołom DevOps możliwość wdrażania standardowej, neutralnej dla dostawców architektury obserwowalności.

Podsumowując, dzięki Elastic Observability 8.1 zespoły DevOps mogą obecnie korzystać z jeszcze lepszego wsparcia dla technologii, takich jak bezserwerowe platformy obliczeniowe i narzędzia do automatyzacji CI/CD. Platforma ta zapewnia także tracing aplikacji z AWS Lambda, pozyskiwanie dzienników OpenTelemetry i zbieranie szczegółowych dzienników kompilacji Jenkins za pomocą usługi OpenTelemetry Collector. Te nowe funkcjonalności umożliwiają:

  • Przyspieszenie cykli wydań dzięki obserwowalności funkcji AWS Lambda i praktyk CI/CD;
  • Standaryzację w oparciu o otwarte standardy gromadzenia danych poprzez pozyskiwanie logów OpenTelemetry;
  • Zunifikowanie strumieni danych z innymi istotnymi danymi dotyczącymi obserwowalności i łatwiejszą nawigację w ramach procesów badawczych.

Platforma Elastic Security wyposaża zespoły SecOps w rozwiązania do obrony przed złożonymi atakami opartymi na pojawiających się exploitach, takich jak Log4Shell i i BLISTER.

Elastic wersja 8.1

W ramach platformy Elastic 8.1 można obecnie używać Elastic Agenta do zbierania i normalizowania aktywności sieciowej z nieograniczonej liczby systemów Windows, macOS i Linux. Dane te ujawniają ruch, którego nie widzą firewalle, pomagając w zwalczaniu złośliwych zachowań w obrębie sieci i poza nią.

Elastic 8.1 udostępnia zespołom DevOps i analitykom bezpieczeństwa solidny zestaw narzędzi analitycznych: trzy nowe typy wizualizacji, nową możliwość łączenia i porównywania wielu pól i in. Elastic 8.1 dostarcza największy jak dotąd zestaw narzędzi do integracji danych. Wersja 8.1 Elastic jest dostępna w Elastic Cloud.

Pełny opis nowości i dema nowych funkcjonalności Elastic 8.1 na firmowym blogu Elastic.