Object Storage – rozwiązania upraszczające podejście do przechowywania danych w różnych formach. Macierze obiektowe Cloudian oferują olbrzymie pojemności, szybkie wyszukiwanie oraz są łatwo skalowalne. W prosty sposób integrują się z chmurami publicznymi czołowych dostawców np. Amazon.