Rozwiązania do monitorowania i zarządzania klasy enterprise Nagios Log Server są dostępne BEZPŁATNIE przez czas nieokreślony z limitem 500 MB/dzień w oparciu o średnią kroczącą z 7 dni!

Nasze najnowsze poziomy cenowe pozwalają na bezpłatne korzystanie z podstawowej wersji narzędzia bez ograniczeń czasowych. Ta bezpłatna wersja programu Log Server ułatwia monitorowanie małego środowiska lub testowanie programu Log Server w Twoim środowisku przed zakupem wersji enterprise.

Nagios Log Server monitoring logow

Co jest zatem dostępne w bezpłatnej wersji Log Servera?

Bezpłatna wersja Log Servera zawiera:

  • 500 mb/dzień (7-dniowa średnia krocząca),
  • scentralizowane zarządzanie logami i konfiguracją,
  • zaawansowane zapytania i filtrowanie,
  • wbudowany system ostrzegania,
  • nieograniczoną liczbę użytkowników,
  • proste kreatory konfiguracji,
  • automatyczny system tworzenia migawek i kopii zapasowych,
  • nieograniczoną retencję,
  • i jeszcze więcej!
Nagios Log Server Free

Co to jest Log Server?

Log Server to potężna aplikacja do monitorowania logów i zarządzania, która umożliwia organizacjom szybkie (i łatwe) przeglądanie, sortowanie i konfigurowanie danych dotyczących logów z dowolnego źródła w dowolnej sieci. Log Server umożliwia analizowanie, gromadzenie i przechowywanie danych dotyczących logów w oparciu o niestandardowe specyfikacje i zapewnia użytkownikom rozszerzony wgląd w dane dotyczące infrastruktury ich sieci. Log Server jest skonfigurowany do monitorowania dziennika zdarzeń Windows (Event Logs), logów systemowych Linuksa i logów systemowych urządzeń sieciowych, a także informacji dotyczących logów z dowolnego komputera z systemem Windows i Linux. Dodatkowe rodzaje logów można dodawać za pomocą prostego kreatora konfiguracji GUI. Jeśli istnieje log, który chcesz monitorować, Nagios Log Monitor może go przejąć do dalszej analizy.

W Nagios wierzymy, że Twoje dane powinny być pod Twoją kontrolą


 
Materiał pochodzi z bloga firmowego Nagios:
 https://www.nagios.com/news/2021/05/monitor-logs-free-with-nagios-log-server/