Nagios Core i Nagios XI – czym się różnią? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Administratorzy systemów często porównują narzędzie Nagios Core, system typu open source do monitorowania infrastruktury – do produktu Nagios XI, systemu do monitorowania infrastruktury przedsiębiorstwa opartego na silniku Nagios Core.
W tym wpisie przybliżamy podstawowe informacje dotyczące korzystania z obu narzędzi i porównujemy Nagios Core z Nagios XI, aby pomóc w dokonaniu właściwego wyboru.
Nagios Core

Historia Nagios Core

Ethan Galstad pracował jako administrator systemów dla dużej, publicznej uczelni. Pewnego dnia wyszedł z biura na spotkanie ze współpracownikami. Po powrocie zalogował się do systemu uniwersyteckiego i zobaczył, że wystąpił błąd krytyczny i wiele urządzeń nie działa.
Sfrustrowany tym, że nie miał możliwości dowiedzenia się, że coś poszło nie tak, gdy był poza biurem, Ethan postanowił zbudować narzędzie, które pozwoliłoby mu zdalnie monitorować system i otrzymywać alerty w razie awarii. Narzędzie w końcu stało się znane jako Nagios Core – popularna, potężna aplikacja typu open source, która monitoruje systemy, sieci i infrastrukturę – a Ethan Galstad został założycielem i dyrektorem generalnym firmy Nagios.

Narodziny Nagios XI

Od czasu premiery Nagios Core w 1999 roku miliony ludzi korzystały z tego narzędzia i współuczestniczyło w rozwijaniu jego otwartego kodu źródłowego, opracowując wtyczki do monitorowania wszystkiego, od urządzeń branżowych po temperaturę w pszczelich ulach. W końcu usłyszeliśmy od użytkowników Nagios Core, że potrzebują narzędzia, które mogłoby wydajniej skalować się wraz z ich rozbudowywanymi organizacjami. W odpowiedzi na te potrzeby opracowano Nagios XI, oprogramowanie do monitorowania sieci korporacyjnej, oparte na wszechstronnej technologii Nagios Core.

Nagios XI zachowuje pożądaną moc Nagios Core, oferując jednocześnie funkcje korporacyjne, które go wyróżniają. Oto 4 kluczowe różnice między Nagios Core a Nagios XI:

1. Wymagania techniczne Nagios

Nagios Core wymaga zaawansowanych zasobów technicznych do zarządzania konfiguracją i ustawieniami w zakresie monitoringu infrastruktury organizacji oraz codziennymi zadaniami. Z drugiej strony, Nagios XI omija konieczność rozumienia przez użytkowników kodu wiersza poleceń, dzięki przyjaznemu interfejsowi zaprojektowanemu z myślą o użytkownikach nietechnicznych. Interfejs ten znacznie ułatwia szkolenie nowych pracowników w zakresie obsługi Nagios XI oraz umożliwia administratorom systemu przekazywanie mniej technicznym użytkownikom obowiązków związanych z zarządzaniem codziennymi zadaniami. Gdy inni pracownicy wykonują codzienne zadania, administrator systemu ma więcej czasu na skupienie się na złożonych projektach, które wymagają jego wiedzy technicznej.
Techniczny charakter Nagios Core nie tylko oznacza większe koszty (zasoby techniczne są droższe niż zasoby nietechniczne), ale także sprawia, że jego obsługa jest bardziej czasochłonna. Nagios XI umożliwia użytkownikom szybką i wydajną aktualizację konfiguracji monitorowania, sprawdzanie statusów oraz tworzenie i dostarczanie raportów i pulpitów nawigacyjnych na poziomie biznesowym.

2. Łatwość użytkowania

Solidny, intuicyjny interfejs sieciowy Nagios XI również ułatwia korzystanie z niego. Nagios XI został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania tak, aby nietechniczni użytkownicy mogli zalogować się do niego w celu uzyskania dostępu do potrzebnych informacji. Zaawansowane uprawnienia do udostępniania widoków wielu użytkownikom, umożliwiają organizacji określanie tego, co widzą poszczególni użytkownicy, dzięki czemu po zalogowaniu mogą szybko uzyskać potrzebne informacje, zamiast sortować informacje, które nie są dla nich istotne.
Nagios Core
Nagios XI posiada również ponad 70 kreatorów monitoringu typu „wskaż i kliknij” dla najczęściej monitorowanych urządzeń. W ciągu kilku minut użytkownicy Nagios XI mogą rozpocząć monitorowanie nowego urządzenia. Aby monitorować nowe urządzenie za pomocą Nagios Core, użytkownik musi nie tylko rozumieć wiersz poleceń Linuksa, ale także bardzo dobrze znać zasady konfiguracji interfejsu Nagios Core.

3. Wsparcie dla potrzeb biznesowych

Kolejną istotną różnicą między Nagios XI a Nagios Core jest sposób, w jaki każde z tych narzędzi obsługuje potrzeby biznesowe. Nagios XI pomaga klientom korporacyjnym, którzy rutynowo muszą raportować dane, prezentować informacje i uzasadniać koszt dodatkowych zasobów (np. pracowników i sprzętu). Nagios Core służy wyłącznie do celów technicznych. Po prostu odpowiada na pytanie: Czy monitorowane urządzenie działa, czy nie?
Nagios XI pozwala użytkownikom wizualizować i porównywać dane za pomocą wbudowanych infografik, wykresów i konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym. Konwertuje bardzo złożone dane techniczne w raporty, które są zorientowane na potrzeby biznesowe i mogą być wykorzystywane do różnych celów. Raporty Nagios XI mogą dostarczać informacje, które wpływają na ważne decyzje biznesowe. Aby zrozumieć zebrane dane i uzyskać te same informacje z Nagios Core, organizacja potrzebowałaby wykwalifikowanego specjalisty ds. analizy danych, określanego jako data scientist (co oznaczałoby kolejny kosztowny zasób).
Początkowy zakup Nagios XI obejmuje roczny dostęp do Nagios Support Team za pośrednictwem portalu zgłoszeń Support Center i Customer Support Forum. Dostępna jest również opcjonalna pomoc telefoniczna.

4. Dostępne zaawansowane narzędzia

Nagios XI ma dwie wersje: standardową i enterprise. Oprócz funkcji, które są dostarczane ze standardową licencją, wersja enterprise zawiera dodatkowe narzędzia, które odróżniają ją od Nagios Core. Funkcje te obejmują:

  • Planowanie wydajności: raporty z prognozami, które szacują, kiedy urządzenia osiągną pełną wydajność. Raporty te służą do uzasadniania zakupu nowego sprzętu.
  • Mechanizm zbiorczej modyfikacji: umożliwia użytkownikowi aktualizację tysięcy urządzeń jednocześnie.
  • Planowanie raportów i stron: umożliwia planowanie raportów i innych stron w interfejsie w celu automatycznego dostarczania do kluczowych odbiorców.

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje którejkolwiek z tych zaawansowanych funkcji – teraz lub w przyszłości – należy je wziąć pod uwagę przy porównywaniu Nagios XI z Nagios Core.

KEY BENEFITS

NAGIOS CORE

NAGIOS XI

Can monitor any SNMP-enabled device

x

x

Advanced infrastructure monitoring and alerting capabilities

x

x

Ability to post to the Support Forum for assistance

x

x

Bypasses the need to understand command line code with a user-friendly interface for non-technical users

x

Includes 70+ monitoring wizards for point-and-click set up of the most commonly monitored devices

x

Built-in graphs, charts, and real-time, customizable dashboards for advanced reporting

x

Sophisticated user permissions with multi-tenant views

x

Initial purchase includes first year of access to Nagios Support Technicians via tickets, customer only support forums and phone (additional purchase required)

x

Includes advanced network maps (World Map, Hypermap, Nagvis, and others) to easily locate devices*

x

Includes prediction reports that allow for effective capacity planning*

x

Allows bulk modification to update thousands of devices at once*

x

Porównując Nagios Core z Nagios XI – dwa wydajne narzędzia do monitorowania infrastruktury – warto pamiętać o ww. czterech kluczowych różnicach. Pierwsze powstało w celu rozwiązywania krytycznych potrzeb rynku, drugie zostało stworzone, aby przenieść organizacje na wyższy poziom w zakresie monitorowania infrastruktury.

Materiał pochodzi z bloga firmowego Nagios: https://www.nagios.com/news/2021/07/nagios-core-vs-nagios-xi/