Architekci infrastruktury IT od dłuższego już czasu starają się znaleźć klucz do sprawnego panowania nad chaosem w serwerowniach. I choć klasyczna architektura nadal znajduje zastosowanie w centrach danych, klienci coraz częściej pragną skutecznych rozwiązań. Na właściwe utrzymanie porządku wpływ ma niewątpliwie ilość urządzeń i ewentualne problemy, które łączą się z zarządzaniem nimi. Co dziś nie dziwi, klientom zależy także na wydajności przetwarzania danych mimo że ilość generowanych gigabajtów z roku na rok rośnie. Tu z pomocą przychodzi infrastruktura konwergentna.

Infrastruktura konwergentna – co to jest?

Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI – Hyper-Converged Infrastructure) integruje technologie, łącząc funkcjonalne obszary centrum danych takie jak: pamięć masowa, przetwarzanie danych i wirtualizację. Taka integracja znacząco upraszcza dotychczasową infrastrukturę. Idea jest dość prosta. Tradycyjna architektura firmowego IT oddziela elementy systemu, które obsługują przetwarzanie, od tych, które odpowiadają za sieć albo zarządzają pamięcią masową. Architektura hiperkonwergentna działa inaczej – łączy wszystkie potrzebne zwirtualizowane zasoby obliczeniowe, pamięci masowej oraz sieciowe w zintegrowaną jednostkę, którą zwykle określa się mianem „węzła”.

Innymi słowy, infrastruktura konwergentna daje użytkownikom większą elastyczność i upraszcza zarządzanie systemami IT. Hiperkonwergencja to system, który tworzą serwer, przestrzeń dyskowa i funkcje serwerowe. Gdy połączymy je w jedno, to wówczas każdym z wymienionych elementów możemy zarządzać w ten sam, uporządkowany sposób, co jest możliwe dzięki warstwie software’owej. Decydujac się na infrastrukturę hiperkonwergentną (HCI), klient otrzymuje „pudełko” z mocą obliczeniową, przestrzenią dyskową, interfejsami sieciowymi oraz oprogramowaniem, które kontroluje działanie całego systemu. Hiperkonwergencja i platformy hiperkonwergentne swoją popularność zyskały i nadal utrzymują poprzez korzystanie z wirtualizacji w podmiotach o różnej wielkości.

Koncepcja włożenia do pojedynczej obudowy trzech różnych urządzeń, której prekursorem jest amerykański Nutanix, okazała się strzałem w dziesiątkę. Systemy hiperkonwergentne stały się w ostatnim czasie rozchwytywanym towarem wśród produktów przeznaczonych do centrów danych. IDC podaje że w 2019 roku, globalne przychody z ich sprzedaży wyniosły 2,3 mld dolarów a więc o 17% więcej aniżeli w 2018 roku. Co więcej, analitycy jasno wskazują, że tendencja wzrostowa występuje na całym świecie.

Infrastruktura hiperkonwergentna: mądre zarządzanie w centrum danych

Infrastruktura hiperkonwergentna: łatwe i ekonomiczne zarządzanie danymi

Za decyzją o zakupie systemu opartego na hiperkonwergencji może iść odejście od poszczególnych tradycyjnych podziałów w systemie IT i skierowanie się w stronę warstwy oprogramowania. Eksperci są zdania, że infrastruktura hiperkonwergentna może zastąpić albo stać się alternatywą dla chmur publicznych. Dlaczego? Głównie za sprawą chęci zachowania prywatności. Wiele osób nie chce przekazywać swoich danych czy też aplikacji firmom zewnętrznym, ponieważ obawiają się np. o bezpieczeństwo czy efektywność takiego rozwiązania. Firmy korzystające z hiperkonwergencji w razie problemów zwracają się o pomoc do jednego dostawcy, który zarządza całym systemem. Działania zatem nie są rozproszone, lecz uporządkowane, o co trudno w kontekście nowoczesnej infrastruktury IT. Infrastruktura hiperkonwergentna wiąże się z wykorzystaniem jednego, zintegrowanego interfejsu, co jest niewątpliwą zaletą i ułatwieniem.

Hiperkonwergencja: wdrażać, czy nie?

Mówi się, że wciąż występują obszary, gdzie wdrożenie HCI nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Szczególnie dotyczy to projektów, w których istnieje potrzeba ciągłej rozbudowy przestrzeni dyskowej, bez konieczności dodawania nowych mocy obliczeniowych. Infrastruktura hiperkonwergentna nie jest także optymalnym rozwiązaniem do przechowywania ogromnych ilości danych udostępnianych wielu użytkownikom. Natomiast osobną kwestią pozostaje cena systemów HCI.

Firmy oferujące infrastrukturę konwergencji wychodzą często naprzeciw swoim klientom i proponują leasing użytkowy, dzięki któremu nie trzeba kupować danego rozwiązania dla siebie. Jest to świetna opcja dla firm, które potrzebują rozwiązania na okres kilku miesięcy czy lat, a nie na stałe. Nie zawsze firmy mają czas oraz fundusze, by budować serwerownię, dlatego warto rozważyć wypożyczenie na określony czas infrastruktury.

Zalet infrastruktury hiperkonwergentnej również nie brakuje. Przede wszystkim za jej pomocą można mówić o uproszczeniu całej infrastruktury IT. W końcu środowisko składające się z wielu generacji serwerów, systemów operacyjnych, wirtualizatorów i urządzeń pamięci nie tylko zwiększa koszty i utrudnia zarządzanie systemem, ale również nie pozwala działom IT skupić się na strategicznych projektach biznesowych. Systemy hiperkonwergentne są łatwe do wdrożenia i umożliwiają szybkie skalowanie zasobów IT. Wdrożenie rozwiązań hiperkonwergencji minimalizuje też ryzyko związane z utratą lub awarią danych. Poza tym, wspomniane systemy można wdrożyć w ciągu kilku godzin, podczas gdy w przypadku tradycyjnego sprzętu IT może trwać to nawet kilka tygodni.