Aktualizacje Veeam Data Platform 23H2 obejmują nowe funkcje bezpieczeństwa i ochrony przed ransomware dla Veeam Backup & Replication, Veeam ONE oraz Veeam Recovery Orchestrator.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication v12.1, które jest bazą Veeam Data Platform, jeszcze bardziej skraca czas reakcji na incydenty dzięki: proaktywnemu wykrywaniu zagrożeń w kopiach zapasowych, integracji platform SIEM, regułom YARA do wykrywania wzorców ransomware oraz specjalnym przewodnikom pomagającym klientom wdrożyć najlepsze praktyki cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi NIST (amerykański National Institute of Standards and Technology).
Veeam Data Platform

Nowe funkcje Veeam Data Platform 23H2

Nowe funkcje i ulepszenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w Veeam Data Platform 23H2 obejmują:

  • Wykrywanie i identyfikację cyberzagrożeń: Wbudowana funkcja wykrywania malware oparta na sztucznej inteligencji podczas tworzenia kopii zapasowych przeprowadza analizę entropii i rozszerzeń plików, co umożliwia natychmiastowe wykrywanie zagrożenia. Narzędzie SIEM może zgłaszać incydenty bezpośrednio do interfejsu Veeam Incident API. W odpowiedzi odznacza on istniejące punkty przywracania jako zainfekowane lub uruchamia proces tworzenia kopii zapasowych poza siecią.
  • Szybsze reagowanie i odzyskiwanie danych po ataku ransomware: Funkcja I/O Anomaly Visualizer umożliwia odzyskiwanie danych do momentu sprzed infekcji, a ciągła ochrona danych (CDP – Continuous data protection) firmy Veeam zapewnia najniższy możliwy poziom utraty zasobów. Analiza zawartości za pomocą narzędzia YARA pozwala uniknąć ponownej infekcji, a punkty przywracania nie zawierające malware pozwalają zautomatyzować odzyskiwanie danych.
  • W nowym narzędziu Veeam Threat Center możliwe jest wyróżnianie zagrożeń, identyfikowanie ryzyka i mierzenie poziomu bezpieczeństwa środowiska. Automatyczne skanowanie za pomocą narzędzia Security & Compliance Analyzer zapewnia skuteczne odzyskiwanie danych, a rozszerzona obsługa niezmienności zapobiega przypadkowemu lub złośliwemu usunięciu czy zaszyfrowaniu kopii zapasowych. Obejmuje to ochronę backupu zgodnie z zasadą „czterech oczu” i niezmienne kopie zapasowe.

Nowa aktualizacja Veeam Data Platform 23H2 zostanie udostępniona jeszcze w tym roku. Więcej informacji na stronie: https://www.veeam.com.
Veeam Data Platform

Nowy Veeam Cyber Secure Program i partnerstwo z Sophos

Podczas konferencji VeeamON Resiliency Summit ogłoszono również dostępność od początku 2024 roku nowego programu Veeam Cyber Secure Program, który ma zapewnić wdrażanie rozwiązań Veeam zgodnie z najwyższymi standardami cyberbezpieczeństwa.
Cyber Secure Program obejmuje usługi odzyskiwania danych po incydencie, takie jak: zaawansowany onboarding, pomoc w projektowaniu i wdrażaniu oraz kwartalne kontrole sprawności. Podczas incydentu klienci mają dostęp do specjalnego Support Account Managera i zespołu reagowania na ataki ransomware na podstawie umowy SLA (Service Level Agreement) na poziomie 30 minut. Veeam Cyber Secure Program obejmuje również gwarancję Veeam Ransomware Recovery Warranty, która pokrywa do 5 mln dolarów kosztów odzyskiwania danych.
Veeam ogłosiła także partnerstwo z Sophos, dostawcą rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Veeam Data Platform zostanie zintegrowana z rozwiązaniem Sophos Managed Detection and Response (MDR), co doda kluczową warstwę wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Pozwoli to na precyzyjne wykrywanie cyberzagrożeń, określanie koniecznej reakcji i szybkie odzyskiwanie naruszonych danych.

Źródło zdjęć/grafik: Veeam