Wersja 3. HPE GreenLake for Block Storage to kolejny krok w stronę konsolidacji, standaryzacji i upraszczania oferty rozwiązań blokowej pamięci masowej na wspólnym fundamencie programistycznym i sprzętowym przy zachowaniu jednolitego sposobu zarządzania poprzez platformę HPE GreenLake.

Jak zapewnia HPE, ta modułowa pamięć masowa oferuje nowe, wielowęzłowe modele, które zapewniają dwukrotnie wyższą wydajność (w porównaniu do dotychczasowych konfiguracji 2-węzłowych – 16-rdzeniowa/32-rdzeniowa switchless) i 2,5-krotnie większą pojemność (w porównaniu do wersji 2 HPE GreenLake for Block Storage na Alletra Storage MP).

Dodatkowe ulepszenia to, m.in. prostsze zarządzanie w chmurze dzięki rozbudowanemu raportowaniu wydajności i analityce opartej na sztucznej inteligencji, a także większa efektywność kosztowa dzięki gwarantowanemu upakowaniu danych na poziomie 4:1. Wersja 3. wykorzystuje również pełne możliwości NVMe dla sieci Ethernet poprzez dodanie obsługi NVMe-oF/TCP do istniejących opcji połączeń Fibre Channel, NVMe-oF/FC i iSCSi.

HPE GreenLake for Cloud Storage

Nowa architektura blokowej pamięci masowej

Architektura pamięci masowej, w której poziom magistrali pośredniczącej jest elastyczny i jest w stanie udostępniać wystarczającą przepustowość I/O, eliminując wąskie gardła, umożliwia zwiększenie wydajności poprzez stopniowe dodawanie kontrolerów tylko wtedy, gdy faktycznie jest to potrzebne, poprzez dodanie kolejnych dysków i półek JBOF w celu zapewnienia aplikacjom większej pojemności. W tej architekturze dyski SSD są współdzielone przez wszystkie kontrolery w całej sieci, nie powstają więc silosy, a odporność na jednoczesne awarie kilku węzłów jest wyższa. Na to pozwala rozwiązanie HPE GreenLake for Block Storage w wersji 3, oparte na platformie sprzętowej HPE Alletra Storage MP – modułowe, skalowalne, współdzielone rozwiązanie stanowiące nowe podejście do pamięci blokowej.

Modułowość (zdezagregowanie) jest możliwa dzięki zastosowaniu standardowych elementów konstrukcyjnych, takich jak węzły sterujące czy półki dyskowe NVMe/JBOF, które są połączone ze sobą za pomocą szybkiej, nadmiarowej struktury back-endowej NVMe-OF.

HPE GreenLake for Block Storage na HPE Alletra Storage MP wykorzystuje zdezagregowaną, skalowalną architekturę pamięci masowej, która umożliwia niezależne skalowanie pojemności i wydajności. Oznacza to możliwość dostosowywania i elastycznego skalowania pamięci masowej zgodnie z wymaganiami wynikającymi z wykonywanych zadań i zmieniających się potrzeb biznesowych.

Wersja 3. zapewnia obsługę do ośmiu półek (tzw. JBOF), umożliwiając bezprzerwową rozbudowę zaczynając od 15,36TB, aż do około 2,8 PBiv. Obsługa od 8 do 24 dysków SSD na obudowę, z możliwością ich rozbudowy przyrostowo co 2 dyski SSD, a w przypadku JBOF w przyrostach co 1 sztukę, przekłada się na maksymalizację wydajności i redukcję kosztów oraz możliwość stopniowego zwiększania pojemności.

HPE GreenLake for Block Storage na HPE Alletra Storage MP wykorzystuje równoległą architekturę wielowęzłową, w pełni opartą na NVMe, z aktywnym przetwarzaniem I/O na wszystkich nośnikach, kontrolerach i portach hosta. Zapewnia to szybsze działanie aplikacji o znaczeniu kluczowym, stałą, przewidywalną wydajność i niezwykle niskie poziomy opóźnień. Oprócz dotychczas istniejących opcji, wersja 3. wprowadza również nowe, dwuwęzłowe i czterowęzłowe modele przełączane z możliwością wyboru konfiguracji z procesorami z 16 lub 32 rdzeniami, co przekłada się na nawet dwukrotne zwiększenie wydajności.

HPE GreenLake for Block Storage to zawsze dostępna usługa oparta na wykorzystującej AI, modułowej platformie bez pojedynczego punktu awarii. Gwarantuje ona 100% dostępność danych dla aplikacji o znaczeniu kluczowym. Dzięki mechanizmom predykcyjnym wersja 3. zapewnia wydajność nawet w przypadku awarii kilku węzłów w klastrze.

Prostsze zarządzanie poprzez chmurę oparte na AI

HPE GreenLake for Block Storage zapewnia chmurowe środowisko operacyjne oparte na wiodących w branży infrastrukturalnych systemach AIOps. Pozwala to na ograniczenie liczby niespodziewanych awarii, ponieważ system przewiduje ich wystąpienie i zapobiega im. Rekomendacje sztucznej inteligencji pomagają administratorom usprawnić zarządzanie infrastrukturą dla danych i wyeliminować awarie dzięki predykcyjnej automatyzacji wsparcia i możliwości bezpośredniego kontaktu z ekspertami.

Wersja 3. rozwiązania pomaga odejść od prowadzonej „na wyczucie” optymalizacji pamięci masowej, oferując lepsze, rozszerzone raportowanie nt. wydajności, a także analitykę generowaną przez AI, która pomaga w rozwiązywanie pojawiających się problemów sprzętowych i wydajnościowych, jak też przy zbieraniu danych dla ich dalszej analizy. Nowe elementy w raportach to, m.in. analizy trendów wykorzystania przestrzeni wybranych woluminów czy hotspotów według latencji, a także ulepszone wykrywanie zmian obciążenia i rywalizacji o zasoby. Udoskonalone zostało raportowanie wykorzystanej i zaoszczędzonej pojemności oraz wskaźników wydajnościowych. Ponadto, pojawiły się nowe wskaźniki dot. zrównoważonego rozwoju, w tym również dotyczące trendów zużycia energii.

Nowa gwarancja HPE StoreMore

Rozwiązanie HPE GreenLake for Block Storage obejmuje kilka technologii redukcji i upakowywania danych pozwalających na zmniejszenie wykorzystania pamięci masowej. Obejmują one m.in.: zaawansowaną deduplikację z ekspresowym indeksowaniem, bardzo wydajny algorytm kompresji, pakowanie danych, przyspieszane sprzętowo elastyczne przydzielanie zasobów oraz kopie wirtualne. Technologie te działają w trybie ciągłym, a skutkiem ich zastosowania są lepsze parametry finansowe bez pogorszenia wydajności systemu. System został zaprojektowany w taki sposób, aby w pełni wykorzystać pojemność pamięci flash, jednocześnie zwiększając trwałość nośników.

W przypadku wersji 3. HPE GreenLake for Block Storage udzielana jest gwarancja uzyskania współczynnika zagęszczenia danych 4:1 (obliczanego jako stosunek pojemności użytkowej do efektywnej) w ujęciu zagregowanym dla wszystkich zagęszczanych danych. W razie nieosiągnięcia takiego współczynnika, HPE zapewni użytkownikowi specjalistyczną wiedzę nt. wydajności danych, dodatkową pojemność pamięci masowej potrzebną do osiągnięcia założonego współczynnika lub inną rekompensatę.

Nowa gwarancja HPE StoreMore Guarantee zapewnia odpowiedni poziom wydajności dla aplikacji, zmniejszając koszty fizycznej pamięci masowej, oszczędzając energię i redukując wielkość centrów przetwarzania danych. HPE oferuje również niestandardowe umowy gwarancyjne, zawierane na okres jednego roku, dla użytkowników potrzebujących gwarancji na określoną pojemność.

Dodatkowe materiały video: