Dostarczamy, wdrażamy i utrzymujemy produkty oraz usługi największych światowych dostawców technologii IT:

Lenovo / Hewlett Packard Enterprise / IBM / VMware / Veeam / Cloudian / Nagios / Nutanix


 

Infrastruktura hiperkonwergentna i definiowana programowo

Dedykowana dla chmur prywatnych i hybrydowych. Zintegrowane i prekonfigurowane systemy łączą w ramach jednego rozwiązania pełną funkcjonalność zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i urządzeń sieciowych. Łatwa instalacja i zarządzanie obniża koszty wdrożenia oraz utrzymania środowiska IT. Umożliwia elastyczne dopasowanie infrastruktury do bieżącego zapotrzebowania organizacji, skraca czas i obniża koszty dostarczania nowych produktów i usług dla biznesu. Więcej informacji

Wirtualizacja serwerów i pamięci masowych

Rozwiązania pozwalające uzyskać najwyższą dostępność, wydajność i maksymalne wykorzystanie zasobów fizycznych infrastruktury IT. Możliwość działania wielu różnorodnych aplikacji i systemów operacyjnych na jednej fizycznej platformie sprzętowej obniża koszty administrowania i rozbudowy, zapewnia wysoką dostępność aplikacji  oraz  łatwe przywracanie środowiska w razie awarii. Więcej informacji

Wirtualizacja stacji roboczych

Rozwiązania umożliwiające pracownikom mobilnym pracę zdalną poprzez udostępnienie kompletnego środowiska zlokalizowanego na serwerze firmowym. Pozwala to firmie na dostosowanie się do potrzeb pracowników zdalnych, ułatwia zarządzenie dostępem i ochronę danych firmowych. Więcej informacji

Object Storage

Rozwiązania upraszczające podejście do przechowywania danych, są one przechowywane w formie obiektów takich jak multimedia, pliki graficzne czy inne typy danych niestrukturalnych wraz z opisującymi je metadanymi. Macierze obiektowe oferują olbrzymie pojemności, szybkie wyszukiwanie, są łatwo skalowalne, w prosty sposób integrują się z chmurami publicznymi czołowych dostawców np. Amazon S3. Więcej informacji

Systemy backupowe

Tworzenie, przechowywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych zapewniające ochronę danych przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby umożliwiające płynne przywrócenie danych dla kluczowych procesów biznesowych.

Infrastruktura sprzętowa

Niezawodny sprzęt stanowi podstawę systemu IT w każdej organizacji. Dostarczamy, instalujemy i utrzymujemy serwery, pamięci masowe, przełączniki sieciowe i wszelkie pozostałe urządzenia niezbędne do budowy nowoczesnego data center o dowolnej wielkości.

Edge Computing

Przetwarzanie danych zbieranych od urządzeń i czujników internetu rzeczy (IoT) przez znajdujące się w ich pobliżu małe, przemysłowe serwery nazywane bramami brzegowymi.

Oprogramowanie zrządzające infrastrukturą

Ułatwia administrowanie zasobami IT przedsiębiorstwa, monitorowanie ich stanu, poziomu utylizacji zasobów, wykrywanie i raportowanie awarii.

Produkty PC klasy biznesowej

Zapewnienie pracownikom dostępu do zasobów firmowych; niezawodne stacje robocze, terminale oraz notebooki niezbędne w codziennej działalności.